Op 18 november 2021 hebben we een motie (voorstel) ingediend voor het realiseren van een nieuw transferium. Dit transferium is voornamelijk bedoeld voor de ruim 1000 werknemers in de Binnenstad, die met de auto naar het werk komen en nu in de buurt van hun werk parkeren.

Naar aanleiding van onze motie gaat het college aan de slag met het realiseren van het ’transferium van de toekomst’, met het doel om zoveel mogelijk werkgevers en werknemers te verleiden hiervan gebruik te gaan maken. En om de Raad hierover twee maal per jaar te informeren en te streven naar realisatie in de komende bestuursperiode.

Dank u voor het delen!