“Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.”

Voorzitter, ook moeilijke keuzes, zoals over de toekomst van Wijkevoort, vragen om een besluit. Lokaal Tilburg heeft vanaf de start ruim 6 jaar geleden steeds het standpunt gehad dat onze bedrijven de ruimte moeten krijgen zich verder te kunnen ontwikkelen.

Bij dit soort keuzes spelen ook de belangen van de omwonenden, de bedrijven en de mening van onze stad een belangrijke rol. Vandaar dat wij zo teleurgesteld waren over het afwijzen van het referendumverzoek door het College. Een referendum haalt de mening op van de gehele stad over belangrijke onderwerpen, zoals bij het besluit over Wijkevoort.

Desondanks heeft de input van de bezwaarmakers wel geleid tot een kwaliteitsslag van bedrijventerrein tot een werklandschap waar voor ‘grijze dozen’ geen plaats meer is.

Het Bestuursakkoord heeft echter ook duidelijke ambities om te streven naar een duurzame, circulaire economie. Lokaal Tilburg heeft dit Bestuursakkoord mee onderschreven. Voor een duurzame, circulaire economie is echter wel ruimte nodig voor innovatieve bedrijven die zoveel mogelijk gebruik gaan maken van bestaande materialen en producten.

Die ruimte biedt Wijkevoort. Ruimte voor bedrijven die niet alleen circulair produceren maar ook producten en diensten leveren die circulair en duurzaam zijn. Als wij onze aarde leefbaar willen houden, ook voor toekomstige generaties, zal de transitie naar een duurzame economie omarmt moeten worden. Deze verandering van een wegwerpmaatschappij naar een kringloopsamenleving is noodzakelijk voor onze samenleving. Alleen innovatieve bedrijven die onze ambities delen en een bijdrage leveren op het gebied van duurzame samenleving zijn welkom op Wijkevoort.

“Als we willen dat alles blijft zoals het is, moet alles anders worden.”
Wijkevoort biedt die noodzakelijke ruimte voor verandering!

Dank u voor het delen!