Maandag 15 november werd de lang verwachte beslissing genomen over bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. Lokaal Tilburg heeft XXXX gestemd. Maar niet nadat we via een eigen voorstel (motie) (Opent een .pdf) een belangrijke verbetering hebben kunnen realiseren via een meerderheid in de raad.

Motie: Campagne duurzaam consumeren

Voor Lokaal Tilburg is het belangrijk dat inwoners zich bewust zijn van hun koopgedrag. Ook in Tilburg bestellen veel mensen hun spullen ‘online’ terwijl dezelfde artikelen ook bij een winkel ‘om de hoek’ te koop zijn. Daarom willen wij dat het College met een voorstel komt voor een lokale campagne duurzaam consumeren, waarbij voorlichting en stimulering van verantwoord koopgedrag en de productie en gebruik van circulaire en/of biologisch afbreekbare producten een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving.

Overheidscampagnes kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan gedragsverandering. En ook de Tilburgse inwoners, ondernemers en bedrijven spelen een belangrijke rol in de noodzakelijke gedragsverandering van een wegwerpmaatschappij naar circulaire en duurzame maatschappij. Iedereen zal duurzame keuzes moeten maken bij het doen van aankopen.

Nog steeds wordt wereldwijd 80% van al het plastic afval uiteindelijk in de oceanen geloosd. Veel van deze ‘wegwerpproducten’ komen van ver en zorgen tijdens het transport ook nog eens voor veel vervuiling. Denk aan schepen die varen op stookolie, CO2 uitstoot, kerosine bij vliegtuigen. Juist de aankopen bij met name buitenlandse webwinkels zorgen voor een enorme milieuvervuiling.

Wij vinden als Lokaal Tilburg dat de consument gestimuleerd moet worden om bij de aanschaf van voedsel en andere producten rekening te houden met de gevolgen daarvan voor mens, dier en milieu. Ook de bedrijven die zich in het Werklandschap Wijkevoort gaan vestigen, zullen  een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren in de transitie naar een circulaire en duurzame samenleving.

Onze motie is aangenomen met een ruime meerderheid!

Dank u voor het delen!