De tweede week van november stond zoals gewoonlijk in het teken van de begroting voor het komende jaar. De Programmabegroting, welke wordt behandeld in twee dagen. Op maandag 8 november werden de Algemene Beschouwingen gehouden en de inbreng van onze fractievoorzitter Frans van Aarle is hier terug te lezen.

Op donderdag 11 november werden alle moties (voorstellen) behandeld. Onze twee belangrijkste moties werden unaniem door de raad gesteund en daar zijn we als vanzelfsprekend erg blij mee. We danken dan ook onze collega-raadsleden hartelijk voor hun steun.

Havenmeester
We hebben in een motie voorgesteld om de functie van havenmeester ook voor de komende jaren te behouden en daar een structurele (elk jaar terugkerende) financiering voor te vinden.

De havenmeester, die we nu sinds enkele jaren weer hebben, heeft ervoor gezorgd dat er veel is verbeterd op gebied van sfeer, uitstraling, onderhoud en faciliteiten van bijvoorbeeld stroomkasten, sanitair, vlonders en dergelijken, die nodig zijn voor bezoekers die Tilburg per boot bezoeken.
Bovendien zijn de Piushaven en de oevers ook nog nooit zo schoon geweest. Er zijn korte lijnen tussen de havenmeester en andere partijen zoals boa’s , wijkagenten, politie, (horeca-)ondernemers, bewoners, wijk- en omgevingsmanager, nautische partners en aannemers, waardoor samenwerking, onderhoud en schoonmaak nu gestructureerd verlopen.
Als Lokaal Tilburg zijn we blij dat we deze functie voor de komende jaren hebben kunnen veilig stellen.

Uitvoering Detailhandelsvisie
De nieuwe beleidsnota “Tilburg, Detailhandelsvisie 2020” is inmiddels al anderhalf jaar geleden vastgesteld, namelijk op 22 juni 2020. Toch merken we tot nu toe te weinig van de uitvoering ervan. En natuurlijk hebben we er begrip voor dat door de Coronacrisis het werk soms heeft stil gelegen, maar we willen nu wel vaart erachter.

In de Detailhandelsvisie zijn concrete uitgangspunten benoemd die ook in lijn zijn met de eerdere adviezen van de Raadswerkgroep Detailhandel, Provincie en de Retail-agenda. En er zijn daarbij een aantal moties aangenomen, zoals over de aanpak van verpauperde winkelpanden, het stimuleren van het verhuizen van winkels van kansarme naar gewenste locaties en een ‘vliegende start’ van de ‘meterbank’. De meterbank is een soort saldering voor winkelmeters. Er kunnen dan pas nieuwe winkels worden toegestaan als er elders voldoende meters zijn vrijgekomen. Zodat het totale aantal meters winkeloppervlak niet toeneemt.
We zijn blij dat al onze collega’s in de raad deze motie hebben gesteund en we kijken uit naar de uitvoering ervan.

Dank u voor het delen!