Op maandag 1 november 2021 vond het debat over het bestemmingsplan voor Wijkevoort plaats. De inbreng in de eerste termijn van Frans van Aarle was als volgt.

Voorzitter,

Het Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan werklandschap Wijkevoort gaat veel verder dan het mogelijk maken van een nieuw, grootschalig bedrijventerrein aan de grens van Tilburg. Voor Lokaal Tilburg is de kernvraag in deze gehele discussie over Wijkevoort wat dit raadsvoorstel bijdraagt aan de ambitie van ons Bestuursakkoord; “Gezond & Gelukkig in Tilburg”. Voorzitter, hier draait het om; “That’s what it’s all about” als het innovatief moet klinken.

Als wij dit bestuursakkoord Gezond & Gelukkig in Tilburg er nog eens op nalezen komen wij tot de ontdekking dat Wijkevoort nergens vernoemd wordt, wij komen het letterlijk nergens tegen. Opmerkelijk is wel dat in het raadsvoorstel op bladzijde 2 wel verwezen wordt naar het bestuursakkoord, ik citeer; “met de ontwikkeling van Wijkevoort geven wij uitvoering aan de doelen van het bestuursakkoord: nieuwe bedrijven die zich vestigen dragen duurzaamheid hoog in het vaandel en leveren een bijdrage aan de regionale werkgelegenheid en de regionale economie”. Maar voorzitter, er staan veel meer doelen in het bestuursakkoord, doelen waar ook Lokaal Tilburg een handtekening onder heeft gezet!

Wij lezen op bladzijde 9: “dat we werken aan een leefomgeving die mensen als prettig en veilig ervaren”… “dat het er om gaat inwoners centraal te stellen en niet ons eigen systeem” (blz. 10) Op blz. 013 (toeval of niet?) lezen wij onze ambities voor een duurzame stad; “dat onze stad ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen. Dat wij in Tilburg sinds jaar en dag een HART hebben voor duurzaamheid en duurzaam handelen.

Maar als we willen dat de aarde geen onbewoonbare planeet wordt, dan moet iedereen aan de slag. Wat wij tot nu toe hebben gedaan is niet voldoende! Wij moeten samen op zoek gaan naar oplossingen voor het heter, natter en droger worden van onze stad en onze natuur”. Wij lezen op blz. 14 de ambitie van het College “dat wij geen wegwerpeconomie hebben, dat we respectvol omgaan met ons landschap en ons erfgoed”. Op blz. 17 bij De Vitale Stad lezen wij “een stad te willen zijn waar je je brood kunt verdienen met werk wat bij je past. De economische kracht van Tilburg ligt in de logistiek, detailhandel, vrijetijdseconomie en slimme maakindustrie. Dat we het economisch profiel verder versterken als het gaat om de stedelijke economie, met kennis intensieve diensten en zakelijke dienstverlening; de “next economy”; “daarmee is de vitale stad een stevige basis voor de inclusieve en duurzame stad”….

Voor Lokaal Tilburg ligt hier juist de crux, de essentie; kan Wijkevoort een bijdrage leveren aan het versterken van deze basis voor “Gezond & Gelukkig in Tilburg”? Voor het beantwoorden van deze kernvraag moeten wij verder kijken dan alleen naar de fysieke invulling van het werklandschap en de gevolgen voor de directe leefomgeving.

Gaan wij met Werklandschap Wijkevoort echt een sprong voorwaarts maken op het gebied van een duurzame samenleving? Niet alleen op gebouwniveau met het hoogste Breeam-label, maar vooral om de slag te maken naar een circulaire en duurzame economie, een toekomstbestendige samenleving, een duurzame stad. Faciliteren wij alleen bedrijven die niet alleen duurzaam en circulair produceren maar die ook producten leveren die verantwoord en duurzaam zijn, geen onderdeel uitmaken van de wegwerpmaatschappij?

Hoe gaat het College onze inwoners stimuleren om duurzamer te consumeren conform de ambities in het bestuursakkoord en voor Wijkevoort?

In hoeverre krijgen onze eigen Tilburgse mkb bedrijven die willen groeien, innovatief en duurzaam zijn, echt de ruimte zich op Wijkevoort te ontplooien, hoeveel hectare van de 34,6 hectare die werkelijk uitgeefbaar is wordt beschikbaar voor innovatieve Tilburgse bedrijven als First Impression of Ingram Micro? Hoe moeten wij het bericht lezen op pagina 28 in het griffierapport “Afdoeningstermijn verstreken” bij motie 22-6 (Ruimte voor het Tilburgse mkb) waar letterlijk staat; “eerder is al toegelicht dat in het bestemmingsplan, met toestemming van het RRO, opgenomen is dat in het zuidwestelijke deel van Wijkevoort MKB bedrijven gefaciliteerd worden tussen 2 en 5 hectare en binnen het profiel van Wijkevoort?”

Bent u bereid de ‘escape route’ (citaat; “waar we alleen op basis van een zeer goede onderbouwing vanaf zullen wijken”) op blz 2 in het raadsvoorstel betreffende het uitgangspunt “hoogste niveau op gebouw- en gebiedsniveau” als toetsingsniveau, te laten vervallen?

Voorzitter,

Ik eindig met een citaat uit de bijdrage van een inspreker bij de informatiebijeenkomst;

“Echt, geloof me, ik ben er van overtuigd dat onze wethouder doet wat ie kan. Ons protest richt zich helemaal niet tegen de plannen van deze wethouder. Wat wij vragen is een andere visie op ons hele maatschappelijke leven van vandaag de dag. En ik weet ook dat dit niet gemakkelijk zal zijn. Ook ik heb een auto, ook ik heb een groot huis en ook ik koop de meeste boodschappen bij de Super XL of internet, omdat dit het gemakkelijkst is. Dus, ook ik moet om… en ook ikzelf weet niet hoe dat moet. Dus ik vraag hier om de hulp van allen die hier vandaag bij elkaar komen; echt, geloof me, het moet drastisch om zodat de aarde geen onbewoonbare planeet wordt. Wij vragen aan jullie; ga VOOROP in onze strijd, ontneem ons niet langer de wil om te vechten, maar spreek ons moed in….”

Wethouder, bent u bereid voorop te gaan in deze strijd, onze inwoners moed in te spreken om samen te vechten voor een duurzame en toekomstbestendige stad, de stad waar wij van houden en waar wij ook morgen nog gezond & gelukkig kunnen zijn?

Dank u voor het delen!