In augustus ontvingen wij klachten van bewoners uit de Reeshof over de hondenuitlaatplaats aan het Schaijkpad. Het ongewenste gewas was er flink opgeschoten, zodat het onmogelijk was om er nog honden uit te laten. Voor Lokaal Tilburg was dit aanleiding om hierover vragen te stellen aan het college.

Het heeft even geduurd, maar deze week hebben we antwoord gekregen.

Alle hondenlosloopzones en -uitlaatplaatsen worden minimaal 12x per jaar schoongemaakt en gemaaid. De hondenuitlaatplaats aan het Schaijkpad is in 2016 aangewezen als losloopzone, maar toen is vergeten om deze plek toe te voegen aan het onderhoudsschema. Daardoor wordt deze hondenuitlaatplaats al 5 jaar overgeslagen. Inmiddels heeft de gemeente dit aangepast en deze locatie zal op korte termijn een onderhoudsbeurt krijgen.

We hebben in augustus ook de vraag gesteld waarom er bij hondenuitlaatplaatsen en andere locaties zoals stadsparken geen dispensers met hondenpoepzakjes worden geplaatst. Omdat ervaringen in andere gemeenten ons leren dat dit de hondenbezitters stimuleert de hondenpoep zelf op te ruimen en bijdraagt aan het terugdringen van de overlast hondenpoep.

Maar daar wil het college niet aan beginnen. “Een hondenbezitter is verplicht om een doeltreffend opruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor de verwijdering van de uitwerpselen van de hond. Op de aangewezen hondenlosloopzones en -uitlaatstroken geldt ook een opruimplicht. Wel hebben we nabij de aangewezen locaties en verspreid door de stad hondenpoepemmers geplaatst waar hondenbezitters hun hondenpoep(zakjes) kunnen achterlaten.” zo luidt het antwoord.

Dank u voor het delen!