Van ons burgerraadslid Eric Roels.

Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober 2021 is de ‘Nota sociale basis’ vastgesteld. In deze nota gaat het om het normale leven waarin onze inwoners  – jong en oud- zich prettig en zich veilig voelen in hun eigen woon- en leefomgeving.

Belangrijk is dat eerst gekeken wordt wat onze inwoners zelf kunnen (waar zijn ze toe in staat) om vervolgens gebruik te maken van sociale netwerken. Dat laatste kan van alles zijn zoals burenhulp, het helpen met boodschappen, actief zijn in sport en bewegen en het deelnemen aan allerlei culturele activiteiten. We vinden het belangrijk dat initiatieven van onze inwoners om elkaar te helpen en te ondersteunen extra worden gestimuleerd en gewaardeerd.

Dat geldt ook voor al onze vrijwilligers en mantelzorgers om anderen te helpen. Ook deze moeten we koesteren en omarmen en laten merken dat we hun inzet enorm waarderen.

Wat we ook niet moeten vergeten is, dat in onze dorpen en wijken de wijk- en dorpsraden actief zijn. Ook zij moeten professioneel worden ondersteund en we gaan bekijken hoe we dat het beste kunnen doen, gebruik makend van de goede voorbeelden zoals bijvoorbeeld in de sport. De politiek heeft besloten om 1 miljoen Euro extra beschikbaar te stellen voor de sociale basis en wij denken met de genoemde voorbeelden richting te kunnen geven aan de besteding van de beschikbare middelen.

Lokaal Tilburg heeft aan deze voorstellen meegewerkt en wij zijn blij dat de raad unaniem hiermee heeft ingestemd.

Dank u voor het delen!