Wie sinds enige tijd weer eens op de fiets stapt en de Lochal bezoekt, om naar de bibliotheek te gaan of om even te genieten van een kop koffie, heeft ontdekt dat je daar niet meer je fiets zomaar kunt stallen. Een streng bordje verwijst fietsparkeerders naar de fietsenstalling van de NS, waarvoor een OV-kaart nodig is. Maar waar de bezoekers hun fiets moeten stallen als zij geen OV-kaart hebben, is onduidelijk.

Tijdens het eerste Vragenhalfuurtje van het nieuwe politieke seizoen hebben we daar vragen over gesteld.

Wethouder Bas van de Pol antwoordde daarop dat het ook mogelijk is om fietsen te stallen in de NS-fietsenstalling voor wie géén OV-kaart of NS-kaart bezit. Maar dat deze informatie dan wel duidelijk moet zijn voor bezoekers, staat buiten kijf. De wethouder heeft toegezegd om actie te ondernemen hierop en daarbij ook de bibliotheek en Lochal te betrekken.

2021-09-06 - Vragenhalfuurtje - Fietsenstallen rond de Lochal
Dank u voor het delen!