Berenklauw - Afbeelding van baerle97 via Pixabay

Opnieuw hebben we van inwoners klachten ontvangen over het onderhoud van openbaar groen in de wijken, deze keer de Reeshof. Naar aanleiding hiervan hebben we Artikel 40 vragen gesteld aan het College.

Geacht College,
Deze week werden wij wederom benaderd door inwoners van onze stad betreffende de verloedering van de openbare ruimte, met name in de stad zelf. Hoewel de breed gedragen irritatie over deze verloedering de gehele openbare ruimte betreft, beperken wij ons in deze vragen specifiek tot de zogenaamde  hondenuitlaatplaatsen. Als voorbeeld sluiten wij anoniem een mail bij van inwoners in de Reeshof die zich beklagen over de staat van onderhoud van de uitlaatplaats aan het Schaijkpad.

Met name de constatering dat er sprake is van de wildgroei van onkruid, met name berenklauw, moet alleen al een reden zijn actie te ondernemen. De tekst en afbeeldingen spreken voor zichzelf, reden voor onze fractie hierover de volgende vragen te stellen;

  • Deelt het College de mening van onze inwoners dat de gemeente moet zorgen voor een openbare ruimte die “schoon, heel en veilig” is, dit een kerntaak is van de overheid en dat hondenuitlaatplaatsen hiertoe ook behoren?
  • Aangezien deze hondenbezitters ook nog eens hondenbelasting betalen waarvan de opbrengsten onder andere bedoeld zijn voor de aanleg en onderhoud van deze hondenuitlaatplaatsen mag toch verwacht worden dat de gemeente deze taak serieus neemt en er naar behoren invulling aan geeft. Waarom gebeurt dit dan niet en zien deze locaties er zo verloederd uit?
  • Brandnetels en met name berenklauw zijn gevaarlijk voor kinderen en huisdieren en kan bij aanraking huidirritaties en zelfs pijnlijke wonden veroorzaken. Ook hierbij geldt dat voorkomen beter is dan genezen, het verwijderen van deze planten in de openbare ruimte is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Waarom wordt er niet adequater gehandeld naar aanleiding van meldingen en op welke wijze gaat u dit verbeteren?
  • De overlast van hondenpoep blijft een hardnekkig probleem en een van de grootste ergernissen, regelgeving (APV) en het gebrek aan structurele handhaving lossen deze overlast niet op. Waarom worden bij hondenuitlaatplaatsen en andere locaties zoals stadsparken geen dispensers met hondenpoepzakjes geplaatst? Ervaringen in andere gemeenten (zie onder andere de pilot in Zundert), leert dat dit de hondenbezitters stimuleert de hondenpoep zelf op te ruimen en bijdraagt aan het terugdringen van de overlast hondenpoep.

Namens de fractie van Lokaal Tilburg,
Frans van Aarle


Hierbij de ontvangen mail.

“Kunnen jullie als plaatselijke politiek hier vragen over stellen binnen het college?

De hondenuitlaat plaats aan het Schaikpad is overwoekerd met distels van anderhalve meter hoog en zelfs berenklauwen die langs de randen groeien. Het is onmogelijk daar de hond nog uit te laten. Wij betalen hoge bedragen aan hondenbelasting , gemeente enz voor deugdelijk onderhoud maaien van honden uitlaatstrook enz.

Nu staat het onkruid langs de bomen bijna 2 meter hoog en de hele strook is overwoekerd met brandnetels distels en er groeien berenklauwen tussen zo kun je daar niet meer lopen. Het onkruid staat zo hoog dat de honden er niet meer kunnen lopen en daarbij is het ook nog eens gevaarlijk door de distels en bereklauwen voor mens en dier. Het grasveld is voorzien van grote zwarte vlakken waar het gras is weg gehaald en ook daar staat het gras inmiddels 80 cm hoog. Hier speelden kinderen maar dit is nu onmogelijk door het hoge onkruid.

Gemeente geeft bij melding alleen steeds aan: Afgehandeld, onderwijl er niks afgehandeld is en het onkruid alleen maar hoger wordt.”

Dank u voor het delen!