foto: IFV

We hebben 6 juli jl. aan het College van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de brandveiligheid van parkeergarages voor elektrische auto’s in Tilburg. Hieronder leest u de reactie:

Vraag 1
“Brandweer Nederland” heeft samen met het IFV de publicatie “Brandveiligheid parkeergarages met
elektrisch aangedreven voertuigen” uitgebracht met een aantal aanbevelingen die de brandveiligheid
van parkeergarages verbeteren.

Zijn deze bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en repressieve maatregelen al toegepast in de Tilburgse parkeergarages?
Zo ja, in welke garages en op welke wijze? Zo nee, waarom nog niet?

Antwoord 1
Nee, deze maatregelen zijn nog niet toegepast in de bestaande Tilburgse parkeergarages. Het aanbod
van elektrisch laden in de huidige parkeergarages is nu nog zeer beperkt. De enkele laadpalen die er zijn,
zijn geplaatst als proef. De infrastructuur en brandveiligheid is hier nog niet op aangepast.

Er is opdracht gegeven om globaal de kosten inzichtelijk te maken om de parkeergarages voor 10% van
elektrisch laden te voorzien. Met een daarbij behorende businesscase. De kosten voor de maatregelen
zoals aangegeven in ‘’Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen’’ worden
meegenomen in dit kostenplaatje.

Vraag 2
Ook in de nog te realiseren “Parkeergarage Zwijsen” komt een voor Tilburgse begrippen groot aantal
laadpunten voor elektrische auto’s. Komen deze laadpunten inderdaad dicht bij de uitgang, zijn de
laadpunten goed en snel bereikbaar voor de brandweer en wordt voldaan aan alle overige maatregelen
conform de publicatie van “Brandweer Nederland”?

Antwoord 2
Ja, er zal worden voldaan aan deze maatregelen in overleg met de brandweer. De parkeergarage
Zwijsen zal worden voorzien van een watermist-systeem.

Dank u voor het delen!