TBV Wonen heeft alsnog een omgevingsvergunning moeten aanvragen voor de huisvesting van vier daklozen in de Hammerbeek (De Blaak). Buurtbewoners hebben al bezwaar aangetekend en een voorlopige voorziening aangevraagd, omdat kamerverhuur volgens het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan. Lokaal Tilburg heeft twijfels over de gevolgde procedure.

Vandaar dat ons burgerraadslid Eric Roels vragen heeft gesteld aan het college om meer duidelijkheid hierover te geven. In de loop van augustus wordt dit behandeld.

Dank u voor het delen!