Een onderwerp als ‘Planning & Control’ is doorgaans niet iets waar veel inwoners heel warm van worden. Toch is het een onderwerp dat geregeld in de gemeenteraad terugkomt. Immers: de raad moet controleren of het stadsbestuur alle beleid goed uitvoert én of dat ook financieel allemaal klopt.

Eén van de middelen om dat te doen is de jaarlijkse ‘Tussenrapportage’ waarin te lezen is of in het nu lopende jaar alles gaat zoals gepland en gewenst.
Het zou dan ook handig zijn als deze Tussenrapportage goed te vergelijken is met de jaarlijkse Begroting, die in november is vastgesteld door de raad. Zodat makkelijker te lezen is of alles naar wens gaat. Niet alleen voor raadsleden, maar ook voor inwoners wordt dit dan makkelijker te zien en te volgen.

Maar wie schetst onze verbazing: dit is niet zo!

Eric Roels, burgerraadslid van Lokaal Tilburg, schreef daarom een motie (voorstel) om er in de toekomst voor te zorgen dat tussenrapportages en jaarverslagen of jaarrekeningen worden aangepast zodat het beleid dat in de begroting is opgenomen weer terug te vinden is in de Tussenrapportage, zodat iedereen kan zien welke ontwikkeling er is geweest. En als er wordt opgemerkt dat iets ‘beter kan’, dat er dan ook bij staat hoe het beter zou kunnen.

Wethouder Oscar Dusschooten neemt de motie graag over en dus hoeft de motie niet in stemming gebracht te worden.

210715 - Motie_19_2_LT_50PLUS_OT_1e Tussenrapportage 2021 sluit niet aan bij de begroting’-1
Dank u voor het delen!