Als Lokaal Tilburg worden we geregeld benaderd door bewoners van het Clarissenhof met de vraag nog eens te kijken naar het parkeerbeleid van de gemeente Tilburg met betrekking tot de bewoners van de Spoorzone. Er is namelijk nogal wat discussie over de beperkte parkeervoorzieningen, de tarieven en het ontbreken van een bezoekersregeling (BezoekersApp) zoals die in de rest van de Binnenstad al in gebruik is.

Op vragen aan de gemeentelijke organisatie of hier geen sprake is van rechtsongelijkheid ten opzichte van andere binnenstadbewoners kwam tot nu toe steeds het antwoord dat deze discussie “van politieke aard is”.

Voor Lokaal Tilburg was dit de aanleiding om samen met de bewoners van het Clarissenhof dit onderwerp weer op de politieke agenda te zetten. Voor Lokaal Tilburg is inwonersparticipatie, het betrekken van onze inwoners bij het maken van keuzes voor onze stad, essentieel.

In dit geval hebben we samen met de bewoners een handtekeningenactie op touw gezet, die door 300 bewoners is ondertekend. Eén van de bewoners, André van Poppel, heeft deze handtekeningen op donderdag 15 juli 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.

Dank u voor het delen!