Marie-Thérèse Blomme
Marie-Thérèse Blomme

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 7 juli 2021 in de Druiventros in Berkel-Enschot, heeft Marie-Thérèse Blomme afscheid genomen als voorzitter van Lokaal Tilburg. Zij was raadslid van 2006 tot 2014 en sinds 2015 voorzitter van Lokaal Tilburg.

In 2015 besloot Frans van Aarle een nieuwe partij op te richten waarbij vrijwel de gehele fractie van de TVP (Tilburgse Volkspartij) en haar bestuur zich aansloot. Marie-Thérèse Blomme was één van de fractieleden die nauw betrokken was bij de start en aan de basis stond van de nieuwe vereniging en een bijdrage leverde aan het eerste partijprogramma.

Marie-Thérèse Blomme: “In de politiek ben je er nooit. Maar een stabiele vereniging is met vallen en opstaan bereikt. Daar ben ik trots op. Ik vind het wel jammer dat het niet is gelukt om meer vrouwen bij de politiek te betrekken, dat blijft een uitdaging voor de komende tijd.

Van begin af aan is Lokaal Tilburg een échte ledenpartij, waarin de leden altijd het laatste woord hebben over de koers. Marie-Thérèse Blomme wilde zelf geen raadslid meer worden en werd daarom lijstduwer bij de verkiezingen van 2018. Achter de schermen heeft Marie-Thérèse Blomme zich volledig ingezet om van Lokaal Tilburg een stabiele vereniging te maken. Met statuten om te waarborgen dat de politieke fractie en de vereniging niet vermengd worden.

Marie-Thérèse Blomme: “Als tip zou ik graag willen meegeven om aan de slag te gaan met ‘Politieke proeftuinen’, waarbij inwoners een poosje meelopen met een fractielid en kunnen proeven aan de politiek. Dit om meer mensen dan nu bij de politiek te betrekken.

“Kritische leden doen de partij leven!”

~ voorzitter Marie-Thérèse Blomme ~

Frans van Dommelen

De Algemene Ledenvergadering heeft besloten om Frans van Dommelen te kiezen als nieuwe voorzitter.

Frans van Dommelen is geboren in 1944 in Tilburg en gehuwd. Hij heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. Sinds 2007 is Frans van Dommelen met pensioen, met veel vrije tijd voor leuke hobby’s (Sport en Muziek), kleinkinderen en de gemeentelijke politiek.

Daarvoor heeft Frans van Dommelen een lange loopbaan achter de rug. Als algemeen directeur werkte hij achtereenvolgens 20 jaar in de bouw en installatie (Ruts-ICC), 15 jaar in het Betaald Voetbal (Willem II en FC. Twente) en 6 jaar in het casino (Jack,s Casino).

Frans van Dommelen: “Als nieuwe voorzitter met een brede politieke praktijkervaring is mijn doelstelling om Lokaal Tilburg in onze gemeente te laten groeien. Minimaal verdubbeling van het aantal leden, waarbij ook meerdere leden actief willen worden om op alle terreinen ons verhaal te laten horen. Lokaal Tilburg luistert naar de Tilburgers en handelt hiernaar.

Frans van Dommelen.

Frans van Dommelen is als voorzitter bestuurlijk actief (geweest) in de werkgeversorganisatie (ACI), schoolbestuur, Stichting Operaclub Nederland, IJshockeyclub (Tilburg Trappers) en Wijkraad de Blaak.

Sinds 2015 is Frans ook actief voor Lokaal Tilburg. In de fractie Lokaal Tilburg houdt hij zich als burgerraadslid voornamelijk bezig met de onderwerpen: Omgevingswet, sport, wijken, ouderen en schone stad. Hierin werkt hij samen met steunfractielid Peter van de Elsacker, zodat Peter deze dossiers kan overnemen.

Frans van Dommelen: “Na meer dan 10 jaar actief te zijn geweest in de dagelijkse gemeentelijke politiek, is nu wel het moment aangebroken om een andere stap te zetten. Lokaal Tilburg groeit sterk als fractie, zowel kwalitatief als kwantitatief, dus continuïteit en groei is verzekerd. Op bestuurlijk vlak heb ik ook wel enige ervaring en het is dan voor mij ook een eer, dat ik de vereniging Lokaal Tilburg mee mag helpen als nieuw bestuurslid. Ik heb hier erg veel zin in. Met de opgedane politieke ervaring zal het iets makkelijker zijn de vereniging te besturen. Ik besef echter wel, dat het twee andere werelden zijn.”

“Mijn doelstelling voor Lokaal Tilburg is minimaal een verdubbeling van het aantal leden!”

~ voorzitter Frans van Dommelen ~

Dank u voor het delen!