We hebben aan het College van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld over de overlast die de bewoners rond het Kromhoutpark ervaren.

Al geruime tijd vragen omwonenden Kromhoutpark aandacht voor met name de overlast in de namiddag en avond ten gevolge van drugsgebruik en het dealen vanuit wachtende auto’s die geparkeerd staan in de parkeer vakken in onder andere de Henriette Ronnerstraat. Het woongenot staat met name bij de direct omwonenden van deze parkeerplaatsen sterk onder druk.

Een breed gedragen oplossing die aangedragen is door de vereniging van eigenaren en een bewonerscommissie vanuit de wijk is echter door de gemeente afgewezen.

Daarom willen wij u hierover de volgende vragen stellen:

  • Het mailverkeer met de gemeentelijke organisatie leert dat de klachten bekend zijn en door de wijkregisseur meermalen goed onder de aandacht van handhaving/politie zijn gebracht. Helaas echter zonder zichtbaar resultaat.
    Begrijpt u het gevoel van machteloosheid en de ergernis hierover?
    Zo ja, waarom wordt er dan onvoldoende actie ondernomen?
  • Het in onze ogen alleszins acceptabele verzoek van de omwonenden om het parkeerbeleid, met de parkeertijden, aan te laten sluiten bij Korvel / St. Anna, wordt afgewezen (e-mail aan voorzitter Vereniging van Eigenaren d.d. 3 juni j.l.). Het uitbreiden van de tijden van betaald parkeren tot in de avond is echter een praktische oplossing.
    Bent u bereid het verzoek van de omwonenden nog eens serieus te overwegen en liefst gelijktijdig met de uitbreiding van de omliggende wijk (Korvel) in te voeren?
  • Indien het antwoord op bovenstaande vraag negatief is, welke concrete maatregelen gaat u dan wel nemen om de overlast van het gebruik en handelen in drugs structureel aan te pakken, zodat de inwoners weer het gevoel krijgen dat het overlastprobleem serieus wordt genomen en effectief bestreden?
2021 - Artikel 40 vragen Lokaal Tilburg verzoek omwonenden Kromhoutpark - 150621
Dank u voor het delen!