De afgelopen weken heeft Lokaal Tilburg een enquête uitgezet over de mogelijke verkeersingrepen in de Cityring. De verschillende varianten die gepresenteerd door de gemeente zijn aanleiding tot pittige discussies, niet alleen in de raadszaal maar ook bij de inwoners, ondernemers en met name de automobilisten die gebruik maken van deze verkeersader.

Wat zijn de gevolgen van een ‘knip’ op de Heuvel, een afsluiting voor doorgaand autoverkeer, voor de bereikbaarheid van de binnenstad en de verkeersdruk op de aangrenzende aanloopstraten?

De enquête van Lokaal Tilburg bevestigt deels de onvrede over de verkeersveiligheid (52 % heeft moeite met oversteken) maar geeft ook aan dat de helft van de deelnemers eigenlijk best tevreden is over het functioneren van de Cityring. Verder blijken veel verkeersdeelnemers wel eens te stoppen bij een van de winkels langs de route. Bijna de helft van de automobilisten (49 %) is echter niet bereid om te rijden om deze winkels te blijven bezoeken als deze niet meer langs de route liggen, men kiest dan liever voor een andere winkel.

Een ruime meerderheid van de deelnemers blijkt voorstander te zijn van het opnieuw invoeren van tweerichtingsverkeer op de Noordhoekring, slechts 27 % vindt dit een slecht idee!

Nog dit jaar moet de politiek een besluit nemen over de verkeersmaatregelen op de Cityring met als doel maximaal 8.000 auto’s per dag over het toekomstige Stadsforum (Paleisring/Schouwburgring) te laten rijden.

LT - ENQ - DEF - CITYRING - Samenvatting resultaten - 210527
Dank u voor het delen!