Samen met Ton Gimbrère  van het CDA hebben we kort geleden vragen gesteld over het parkeren van fietsen tijdens de zaterdagmarkt op het Koningsplein. Op zaterdagen is er te weinig ruimte om fietsen netjes te stallen, terwijl het beleid is dat het fietsen naar de Binnenstad gestimuleerd wordt.

Uit de antwoorden die wij vandaag hebben ontvangen van het College, blijkt dat wethouder Grashoff onze mening deelt.

Dit is dan ook aanleiding om de fietsenstalling Kattenrug weer open te stellen op zaterdagen tijdens de markt. Inmiddels is dit al gebeurd, sinds 10 april. Hierbij is ook een bord geplaatst om de bezoekers van de markt hierop te wijzen.

In deze fietsenstalling is plaats voor ongeveer 200 fietsen. Hiermee verwacht het College dat er voldoende fietsenstallingen zullen zijn, waardoor het creëren van extra parkeerruimte voor fietsen rondom het marktterrein vooralsnog niet nodig lijkt.

Dank u voor het delen!