Deze Artikel 40 Vragen hebben we ingediend mede namens  ONS Tilburg: Linda Oerlemans, CDA Tilburg: Ton Gimbrère, PvdA: Yusuf Celik, LST: Peter vd Hoven, 50plus: Henk van Tilborg.

Vandaag staat in het Brabants Dagblad te lezen dat het voormalige GGD-gebouw aan de Rgb. West een beschermd, gemeentelijk monument wordt. Het Bedaux-pand staat al sinds december [2020 – red.] leeg vanwege een verhuizing van de GGD. Volgens de wethouder zijn er al gesprekken met meerdere partijen maar bevinden deze zich wel in “een heel vroeg stadium”….

Hoe het staat met het eerdere plan van het “EMMA-concept/NAHuis” is onduidelijk. Navraag bij de initiatiefnemers levert Lokaal Tilburg echter bredere informatie op dan “onduidelijk”!

Reden genoeg om hierover de volgende vragen te stellen;

Het College en de gemeentelijke organisatie hebben in het verleden aangegeven de voorkeur te geven aan een maatschappelijke/zorg gerelateerde invulling voor het oude GGD-pand, zoals het initiatief voor de vestiging van het NAHuis Tilburg (“Tilburghuis”; een locatie waar diverse zorgverleners en maatschappelijke organisaties zich kunnen huisvesten incl. mogelijk zorghotel).

  • Hoe kijkt het College op dit moment naar een nieuwe maatschappelijke zorginvulling voor deze locatie?
  • In het artikel BD spreekt de wethouder over “een heel vroeg stadium” met betrekking tot de gesprekken met kandidaten voor het GGD-gebouw, dit terwijl de eerste gesprekken met het bestuur stichting NAHuis al meer dan een jaar teruggaan, zit er nog wel voortgang in deze gesprekken?
  • Op 7 februari 2020 lezen wij in het BD dat de wethouder hoopt voor de zomer van 2020 een nieuwe huurder gevonden te hebben, hiervoor zelfs het EMMA-concept/NAHuis op het oog heeft. Waarom is ruim een jaar later nog steeds geen huurovereenkomst getekend?
  • Beseft het College de huisvestingsproblemen van het NAHuis op de huidige locatie vanwege de toegenomen hulpvraag van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), de families van deze mensen en de verwachte toename van deze hulpvraag de komende jaren vanwege de stijging van het aantal patiënten met deze aandoening?

Het bestuursakkoord spreekt beleidsambities uit over “gezond & gelukkig” in Tilburg, in de kadernota lezen wij over gemeentelijk vastgoed dat dit “faciliterend is aan beleidsmatige opgaven”.

  • Past dit burgerinitiatief niet binnen deze ambities van het College?
  • Klopt de veronderstelling dat bij de keuze voor invulling van het voormalige GGD-gebouw de hoogste opbrengst zwaarder weegt dan maatschappelijke belangen?
2021 - Artikel 40 vragen - invulling voormalig GGD gebouw - april 2021nieuw
Dank u voor het delen!