Op donderdag 8 april 2021 heeft de Gemeenteraad besloten over het definitieve ontwerp voor het Stadsforum.

Dit besluit is de basis waarop op latere momenten steeds verdergaande besluiten zullen worden genomen op elk deelgebied en onderdeel van het plan. Omdat we als Lokaal Tilburg willen dat burgers en ondernemers steeds betrokken blijven bij de ontwikkelingen, hebben we een motie ingediend om dat te waarborgen.

Deze motie hoefden we niet in stemming te brengen, omdat we van wethouder Mario Jacobs de volgende toezegging kregen.

We maken serieus werk van het participatieproces met BMT en de Linten. We werken toe naar een gezamenlijk advies over de manier waarop de binnenstad wordt verluwd.
Ik zie uw motie als steun voor deze aanpak en kan u toezeggen dat we de 4 resterende varianten op 13 indicatoren zullen beoordelen, zodat we inderdaad een breed draagvlak krijgen. Een van de indicatoren is het economische onderlinge effect tussen de varianten. Over dit specifieke thema zijn goede afspraken gemaakt met de betrokkenen over de mate en wijze van inzet van het koopstromenmodel. Daarbij worden aanvullend lokale en actuele data gebruikt voor verbreding van het inzicht. Ik hoop dat ik met deze onderstreping en daarmee toezegging uw zorgen kan wegnemen.

Motie

210408 - Motie_9_2_LT_50PLUS_LST_OT_weloverwogen verkeersbesluiten Cityring

Amendement

Omdat noch wij, noch burgers van Tilburg op dit moment kunnen overzien welke volgende besluiten er precies nog gaan komen en welke gevolgen die gaan hebben, willen we als Lokaal Tilburg dat inwoners bij elk deelbesluit de mogelijkheid moeten houden om daarover een referendum te organiseren. Op dit moment – met de nu geldende referendumverordening – kan dat niet. Deze les hebben we geleerd uit het door de coalitiepartijen afgewezen referendum over Wijkevoort. Daarom hebben we een Amendement ingediend om dit te waarborgen. 50Plus, LST en ONS Tilburg hebben dit Amendement mede ingediend en het werd met een overtuigende meerderheid aangenomen: alleen VVD en GroenLinks stemden tegen.

210408 - Amendement_9_1_LT_50PLUS_LST_CDA_OT_Stadsforum_referendum blijft mogelijk
Dank u voor het delen!