Door social media berichten werden wij geconfronteerd met het weghalen van een grasveldje aan de Piushaven. Om snel te handelen hebben we meteen vragen gesteld aan de gemeente.

 

Hieronder het bericht:

Beste griffie,

Wij zijn door inwoners op de hoogte gebracht dat het grasveld aan de de Piushaven ter hoogte van de hoek Havendijk- Prinsenhoeven volgende week wordt verwijderd en wordt omgevormd naar een ‘omheinde ecologische plantenbak’.
Aan de vele reacties te zien op social media is dit een grote verrassing en het lijkt niet echt een groot draagvlak te hebben.
Dit roept bij ons de volgende vragen op;

  • Wat is de reden van het weghalen van het grasoppervlak en het herstructureren naar een  ‘omheinde ecologische plantenbak’.
  • Wie is hier de initiatiefnemer van?
  • Is dit voorgelegd aan direct omwonende en is hier inwonersparticipatie toegepast?
  • Realiseert de gemeente zich dat hierdoor de recreanten zich zullen gaan verplaatsen naar een ander stuk van de Piushaven en dus op zomerse dagen op deze plekken de drukte  alleen maar zal toenemen.

In verband met de spoedige realisatie is snelle actie richting de organisatie noodzakelijk. Excuses daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Marco Geboers

 


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!