Bij de behandeling van de Beleidsnota Tilburg Circulair 2021-2025, tijdens de raadsvergadering van 8 maart 2021, hebben we samen met PvdA en 50Plus een motie ingediend, om de lokale economie te stimuleren. De motie ‘Motie: local buy local’.

In Nederland worden steeds meer succesvolle initiatieven opgestart waarbij de consument wordt opgeroepen om duurzamer te kopen door zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan lokale producten (‘local buy local’, ‘support your locals’ etc.).

Lokaal inkopen draagt bij aan de circulaire economie doordat wij besparen op transport en in CO2 uitstoot. Lokaal inkopen heeft ook gezondheidsvoordelen en is vanzelfsprekend beter voor de lokale economie. Bovendien is de consument de belangrijkste schakel in een circulaire economie.

Daarom willen wij Tilburgse consumenten informeren en bewegen tot circulair consumeren en willen we dat het onderdeel is van de beleidsnota ‘Tilburg Circulair’ en het uitvoeringsprogramma. We willen hiermee bereiken dat het College bij de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair ook aandacht besteedt aan de winkansen door consumenten te stimuleren om duurzaam, lokaal in te kopen.

Anders gezegd: we willen graag een publiekscampagne vanuit de gemeente om Tilburgers te verleiden om lokaal te kopen. Bijna de gehele raad (behalve het CDA) stemde hiermee in.

2021 - Motie_8_2_LT_PvdA_50PLUS_local buy local 8 maart 2021

 

Dank u voor het delen!