In de eerste twee weken van februari hebben wij als Lokaal Tilburg een enquête georganiseerd met als onderwerp de corona testlocaties in Tilburg. De aanleiding hiervoor was dat we als Lokaal Tilburg signalen hadden ontvangen over de moeilijke bereikbaarheid en de bejegening.

Veel respondenten merkten terecht op dat het niet is toegestaan om met het openbaar vervoer naar een corona testlocatie te gaan. En natuurlijk weten we dat heel goed. Toch hebben we er in de enquête wel het openbaar vervoer als antwoordkeuze opgenomen, aangezien we vermoedden dat veel mensen (noodgedwongen) tóch met het openbaar vervoer gaan.

De enquête met 9 vragen is uitgezet op de website van Lokaal Tilburg en middels een persbericht gedeeld met alle lokale media. Ook is de enquête gedeeld via Twitter en Facebook.

Het goede nieuws is, dat mensen over het algemeen tevreden zijn over de testlocatie aan de Burgemeester Damstraat en – zij het in iets mindere mate – ook over de teststraat aan de Simon de Cockstraat. Echter, hierbij worden ook kritische kanttekeningen geplaatst, met name over de bereikbaarheid, waar wij ons zorgen over maken.

Daarom hebben wij aan het College van Burgemeester en Wethouders vragen gesteld hierover.

En wel de volgende:

  • Is er bij de keuze voor deze locatie overleg geweest met de GGD en ook rekening gehouden met de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. Zo ja: op welke
    manier? Zo nee, waarom niet?
  • Sommige respondenten geven aan dat zij zich niet laten testen omdat ze zonder auto niet naar de teststraat kunnen, hierbij meegenomen dat mensen die zich laten testen over het algemeen al (ernstige) klachten hebben. Vindt u dit een wenselijke situatie? Zo niet: wat gaat u eraan doen?
  • Respondenten geven aan dat een centraler gelegen testlocatie voor fietsers en voetgangers wenselijk zou zijn. Bent u bereid om – samen met de Veiligheidsregio
    en de GGD – hieraan mee te werken? Zo nee: waarom niet? Zo ja: op welke termijn?
  • Bent u bereid om de resultaten uit onze enquête mee te nemen in uw overleg met de Veiligheidsregio en de GGD?

De antwoorden verwachten we voor april 2021 te ontvangen.

LT - Enquete Corona teststraten - Samenvatting resultaten - 210302
Dank u voor het delen!