We hebben samen met CDA, D66, VVD, GroenLinks, 50plus en ONS Tilburg de volgende vragen gesteld tijdens het Vragenhalfuurtje op maandag 1 maart 2021.

Een grote groep Tilburgse horecaondernemers plaatst op 2 maart 2021 hun terras buiten. Hiermee vragen ze aandacht voor de penibele situatie, waarin deze bedrijfstak zich bevindt. Er is momenteel geen perspectief voor de horecaondernemers. Door de terrassen buiten te zetten neemt ook de horeca een eerste stap naar heropening.

Onlangs pleitten meerdere burgemeesters voor het openen van de terrassen. Dit om ervoor te kunnen zorgen dat de mensen beter en voornamelijk veiliger gespreid kunnen worden bij grote drukte. Door crowdmanagement en goede regulering fungeert de horeca als overloop in centra. Mensenmassa’s kunnen dan gereguleerd worden in plaats van dat er ongereguleerde drukte ontstaat, zoals in het Spoorpark en de Piushaven. Daarmee geven burgemeesters het signaal af dat zij horeca zien als onderdeel van de oplossing voor het probleem dat mensen elkaar zullen gaan opzoeken in de buitenlucht als het beter weer wordt.

  • Deelt het college het pleidooi van vele burgemeesters in Nederland en ziet u horecaterrassen als een middel om drukte te spreiden?
  • Bent u het met de indieners eens dat de terrasuitbreiding afgelopen zomer in Tilburg een goed middel was om de gasten te spreiden en veilig te laten genieten van de horeca, waarbij de bereikbaarheid van de stad en de toegankelijkheid van de openbare ruimte geborgd waren?
  • Bent u bereid om als de terrassen open mogen, om horecaondernemers ook in 2021 meer ruimte te geven en met aanvragen voor terrasuitbreiding flexibel en welwillend om te gaan en hiervoor geen extra kosten te rekenen?

Antwoorden

Op deze vragen hebben we mondeling antwoord gekregen van wethouder Berend de Vries, waarin hij stelde dat Tilburg zich uiteraard zal houden aan de coronamaatregelen zoals die door de Rijksoverheid worden vastgesteld en aangeven.

Maar zodra de terrassen weer open mogen, zullen horeca-ondernemers alle medewerking krijgen en komt er net als in 2020 extra ruimte om terrassen op te stellen. En net als in 2020 kan de gemeenteraad ervoor kiezen om daarvoor geen extra precario te gaan heffen.

210301 - vragenhalfuurtje 1 maart 2021 - Vraag CDA TG 1 maart 2021 Geef horeca de ruimte ook in 2021
Dank u voor het delen!