Bewoners zijn een petitie gestart om het historische Hasseltplein tot beschermd stadsgezicht te verklaren. Dit initiatief ondersteunen wij als Lokaal Tilburg van harte!

Deze oproep is actueel geworden door nieuwe plannen in de directe omgeving en plannen die in de nabije toekomst gaan spelen. Hierdoor komt dit kwetsbare gebied dat al tientallen jaren in de verdrukking is, op een ontoelaatbare manier nóg meer onder druk te staan.

Het eeuwenoude Hasseltplein heeft de structuur van een zogeheten Frankische Driehoek. Rondom dit plein staan zes rijksmonumenten. Een daarvan is de Hasseltse Kapel. Dit Mariabedevaartsoord is vijf eeuwen oud en is een van de populairste pelgrimsoorden van Nederland. Zowel deze kapel als het Hasseltplein dragen bij aan de identiteit van Tilburg.

De initiatiefnemers hopen met deze petitie het Tilburgse gemeentebestuur te bewegen het Hasseltplein als beschermd stadsgezicht aan te wijzen. Iedereen kan daarbij helpen door deze petitie te ondertekenen, via deze link: petities.nl/hasseltplein-tilburg-beschermd-stadsgezicht.

Dank u voor het delen!