Het is nu volop in de publiciteit: de toekomstvisie van het College op het gebied van de bereikbaarheid van onze stad en dan met name voor het autoverkeer.

Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, de Cityring is een bron van irritatie voor zowel omwonenden als gebruikers. Dagelijks gaan er ca. 20.000 auto’s over de ring en die verkeersdruk wordt ook steeds groter door de groei van het autogebruik en het aantal inwoners. Bijkomend probleem is de zogenaamde ‘hittestress’. Op zomerse dagen is de temperatuur in het centrum al gauw 7 graden hoger dan in de buitenwijken.

De ambitie van de gemeente is: het centrum weer leefbaarder maken door meer ruimte vrij te maken voor vergroening, voetgangers en fietsers en minder voor de auto. Het Stadsforum is hiervan het concrete voorbeeld. De Cityring wordt versmald tot één rijbaan, waardoor het doorgaand verkeer ontmoedigd wordt, zodat er uiteindelijk maximaal nog 8.000 auto’s overblijven die dagelijks door het centrum rijden.

Omwonenden aan de Cityring en veel (horeca-) ondernemers zijn enthousiast, maar de vraag is wie de rekening gaat betalen. Wat is het effect op de bereikbaarheid van onze stad? De wijkraden aan de buitenzijde van de Cityring zien de bui al hangen en de winkeliers in de aanloopstraten zoals Besterdring en Korvelseweg, maken zich ongerust over de economische gevolgen. “Passanten zijn potentiële klanten”, is een veel gehoord argument.

De terechte vraag is dan ook waar die 12.000 andere autobewegingen gaan plaatsvinden en welk effect dat heeft op de leefbaarheid in de wijken aan de buitenzijde van de Cityring. Uit een second opinion uitgevoerd door de bureaus BRO en Movares blijkt, dat het onderzoek van de gemeente onvolledig is, omdat ‘het economische effect niet als maatstaf is meegenomen. Voor een integrale afweging is dit wel wenselijk/noodzakelijk. (…)’

Ook de fractie van Lokaal Tilburg is voor een aantrekkelijke, leefbare en klimaatbestendige binnenstad, maar vraagt zich ook af wie er gaat opdraaien voor de kosten.

 

Dank u voor het delen!