Tijdens de Raadsvergadering van 23 november j.l. is door Lokaal Tilburg, LST, 50plus en ONS Tilburg een motie ingediend met als titel; “Doorbreken impasse samenwerking met Tilburgse Markten”. Deze motie is unaniem aangenomen door de Raad. Het dictum van deze motie is: “alles in het werk te stellen de impasse te doorbreken en voor de feestdagen te komen met een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.”

Op 30 december j.l. hebben de fractievoorzitters een brief ontvangen van de voorzitter “St. Tilburgse Markten” waarin concreet te lezen valt dat “de impasse niet doorbroken is en alles wederom is doorgeschoven naar het nieuwe jaar”.

De vraag, ingediend samen met de indieners van de desbetreffende motie – Lokaal Tilburg, LST, 50plus en Ons Tilburg – is dan ook aan de wethouder:

  • Waarom tot op heden nog niet (volledig) uitvoering is gegeven aan het dictum van onze motie?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!