Maandag 26 oktober jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad het advies van het college overgenomen om niet mee te werken aan het houden van een raadgevend referendum over de toekomstbestendige locatie Wijkevoort. Dit ondanks dat er ruim voldoende medestanders (1.900) waren voor het inleidend verzoek hierover wel een referendum te organiseren. Reden van deze weigering was een artikel in de referendum-verordening waaruit blijkt dat de initiatiefnemers het verzoek al bij een eerder raadsbesluit, over het “Masterplan Wijkevoort” in februari 2018, hadden moeten indienen. Volgens de letter van de wet ongetwijfeld terecht, maar bewijzen wij daarmee onze inwoners wel een dienst? Zijn de omwonenden op dat moment wel geattendeerd op deze mogelijkheid?

Een referendum organiseren is uiteindelijk een democratisch middel om je stem te laten horen, zeker bij belangrijke besluiten met verstrekkende gevolgen voor onze inwoners.

De debatvraag van Lokaal Tilburg was dan ook of deze weigering terecht is. Waren onze inwoners in februari 2018 wel voldoende geïnformeerd en bewust wat de gevolgen van dit werklandschap (bedrijventerrein) zijn voor hun leefomgeving. Hoe reëel is het om vast te stellen dat men bij het masterplan al een referendumverzoek had moeten indienen als men op dat moment nog geen flauw benul heeft wat er boven het hoofd hangt?

Dit was voor Lokaal Tilburg de reden hierover via een enquête op sociale media navraag te doen bij de inwoners en betrokkenen. Honderden deelnemers zijn redelijk eensgezind over deze vraag;

86 % gaf aan in februari 2018 niet op de hoogte te zijn geweest over de plannen voor een bedrijventerrein op Wijkevoort. Slechts 6,2 % was voor de besluitvorming in februari 2018 via de gemeente uitgenodigd voor een informatie-bijeenkomst over werklandschap Wijkevoort. Uit de resultaten blijkt verder dat 94,5 % hiervan nu wel op de hoogte is en dat 94 % tegen de huidige plannen is voor dit gebied.

De discussie in de gemeenteraad over de interpretatie van de referendumverordening heeft wel als resultaat opgeleverd dat deze verordening nog eens tegen het licht wordt gehouden. In de ogen van Lokaal Tilburg moeten wij geen barrières opwerpen als onze inwoners hun stem willen laten horen. Lokaal Tilburg heeft inwonersparticipatie prioriteit gegeven in het partijprogramma, het faciliteren van een referendum kan daar een onderdeel van zijn. De evaluatie van de referendumverordening kan hierin de eerste stap zijn om inwonersparticipatie beter te faciliteren.

Dank u voor het delen!