Motie vreemd aan de orde van de dag.

Het bestuur Stichting Tilburgse Markten heeft aan de raad en het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) een e-mail gestuurd, waarin zij melding maken van een duidelijk verstoorde relatie tussen de gemeente Tilburg en de “Tilburgse Markten”.

Op 3 juni 2019 is een motie van Lokaal Tilburg unaniem door de Raad aangenomen, waarin het College werd opgeroepen de belangen van de ambulante handel niet te
vergeten bij gemeentelijke beleidskeuzes die direct en/of indirect van invloed kunnen zijn voor de toekomst van de Tilburgse Markten.

Lokaal Tilburg is van mening dat de brief van de stichting niets aan duidelijkheid te wensen over laat en overkomt als een wanhopige oproep de belangen van de ambulante handel serieus te nemen. Ook vindt Lokaal Tilburg dat de markt een belangrijke rol speelt bij de invulling van de ambities op het Stadsforum, de beleving van onze binnenstad en het lokale consumentenaanbod.

Daarom heeft Lokaal Tilburg met deze motie het College opgeroepen om alles in het werk te stellen om de impasse te doorbreken en voor de feestdagen te
komen met een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

Deze motie werd op 23 november 2020 unaniem aangenomen.

Dank u voor het delen!