Capucijnenstraat in het donker.

De laatste tijd komen bij de fractie van Lokaal Tilburg regel-matig klachten binnen over defecte verlichting van belangrijke (sternet-)fietsverbindingen;

Vanaf begin oktober zit het deel van de sternet-fietsroute Capucijnenstraat tussen wijkcentrum De Nieuwe Stede en het Minderbroederspad zonder verlichting.

Vanaf eind september zit ook een belangrijk deel van de fietsroute Berkel-Enschot/Udenhout via Het Hoekske vanaf het kruisbeeld richting Berkel in het donker. In het buitengebied waar nauwelijks sociale controle is, een zeer onveilige situatie als de straatverlichting pas rond 21.00u. gaat branden.

Omwonenden en gebruikers van deze fietsroutes hebben al tientallen meldingen gedaan via de Buitenbeterapp, het Centraal Meldpunt, telefonisch bij de gemeente en bij Enexis, maar zonder zichtbaar resultaat. Wederom krijgt men de bekende reply dat de melding is doorgegeven aan de verantwoordelijke afdeling of netwerkbeheerder en dat kenmerk….. is afgehandeld. Deze automatische reply zorgt voor extra ergernis als er achtereenvolgens weer geen verbetering is van deze onveilige situaties

Reden voor Lokaal Tilburg om hierover de volgende vragen te stellen.

  • Wie is er nu uiteindelijk verantwoordelijk voor een fatsoenlijk werkende straatverlichting in de openbare ruimte van de gemeente Tilburg?
  • Welke afspraken zijn er gemaakt met netwerk-beheerders zoals Enexis omtrent beheer, onderhoud, snelheid van handelen en deadlines bij herstelwerkzaamheden?
  • Wat gaat u op korte termijn ondernemen om deze onveilige situaties, zeker in de wintermaanden, sneller op te lossen?
Dank u voor het delen!