De gemeente bied een service naar de Inwoners via de BuitenBeter App. Een vaak gehoorde kreet van Inwoners is dat ze de app niet meer gebruiken omdat er toch niets mee wordt gedaan. Blijven melden is het devies dan steevast. Helaas krijgen wij steeds meer de signalen dat Inwoners ‘meldingsmoe’ worden. Dat heeft zo zijn redenen. Onderstaand een voorbeeld uit de praktijk die bij ons de volgende vragen oproept.

  • Is de wethouder bereid om deze specifieke casus na 5 maandelijkse meldingen nu eindelijk eens te laten oplossen?
  • Neemt de gemeente zelf de regie of wijzen ze de klacht alleen maar door naar de afhandelende partij? Zo ja, welke partijen?
  • Welke controles worden er op dit moment gedaan om te kijken of klachten die binnen komen via o.a. de BuitenBeter app ook snel en accuraat worden afgehandeld? Wat zijn deze bevindingen?
  • Is er een overzicht van klachten die meermaals zijn gemeld voordat daadwerkelijk actie is ondernomen en of dit uiteindelijk ook naar tevredenheid is afgehandeld?

Een overzicht van een aanhoudende Inwoner:

Beste naam

Uw melding met meldingsnummer 1820255 van 03-10-2020 met als onderwerp “Fietsen-Fietswrakken” is afgehandeld.

De verantwoordelijke afdeling heeft de volgende toelichting op de afhandeling van uw melding:

Beste melder,
uw melding is weer doorgestuurd naar Afac. Deze zorgen voor het ruimen van fietsen.
Bedankt voor uw melding.

Het betrof uw melding.

Nu alweer voor de vijfde keer mijn melding. Wat hebben deze meldingen voor zin als er niet op wordt gehandeld? Zie voor de inhoud van mijn melding de hieronder gekopieerde tekst van uw vorige bevestiging. Het fietswrak staat nu alweer bijna twee jaar voor mijn deur.

Beste Naam
Uw melding met meldingsnummer 1805832 van 03-09-2020 met als onderwerp “Fietsen-Fietswrakken” is afgehandeld.
De verantwoordelijke afdeling heeft de volgende toelichting op de afhandeling van uw melding:

Geachte melder,
Dank u voor de herhalingsmelding.
Deze melding is doorgestuurd naar AFAC.
De fietsen staan in de procedure om verwijderd te worden.
Het betrof uw melding.

Voor de 4e (vierde!) keer in anderhalf jaar maak ik nu melding van het fietswrak voor mijn deur. Het staat er nog altijd, ondanks uw herhaaldelijke belofte dat het gaat worden geruimd. Zie de recentste correspondentie hieronder.

Beste Naam.
Uw melding met meldingsnummer 1795077 van 14-08-2020 met als onderwerp “Fietsen-Fietswrakken” is afgehandeld.
De verantwoordelijke afdeling heeft de volgende toelichting op de afhandeling van uw melding:

Beste melder,
wederom bedankt voor uw melding.
Deze is doorgestuurd naar Afac deze zorgen voor de ruiming van de fiets.
Het betrof uw melding.

Voor de derde keer maak ik deze melding, omdat op uw reactie de vorige keer geen actie is ondernomen (de fiets staat er nog steeds). U schreef mij:
Beste Naam,
Uw melding met meldingsnummer 1778443 van 12-07-2020 met als onderwerp “Fietsen-Fietswrakken” is afgehandeld.
De verantwoordelijke afdeling heeft de volgende toelichting op de afhandeling van uw melding:
Beste melder,
deze fiets wordt wederom doorgegeven aan Afac om te ruimen,
bedankt voor uw melding.
Het betrof uw melding.

Geruime tijd geleden meldde ik een fietswrak (Gasstraat ..).

Er is iemand komen kijken en ik kreeg een bericht dat het zou worden verwijderd. Het staat er echter nog steeds.

 

Met vriendelijke groet,
Gemeente Tilburg


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!