Geacht College,

Afgelopen week ontvingen wij een Collegebrief over de “Voortgang Wilhelminakanaal” waarin een aantal nieuwe tegenvallers bekend werden gemaakt. Het College spreekt over “uitdagingen”, onzes inziens is er echter wel wat meer aan de hand. Deze uitdagingen zijn namelijk de oorzaak voor een aanzienlijke vertraging van het project en ongetwijfeld ook financiële gevolgen voor alle partners binnen dit project en de Tilburgse ondernemers die “gefrustreerd en boos zijn” (zie BD 9 oktober).

Lokaal Tilburg volgt de ontwikkelingen rondom de opwaardering van het Wilhelminakanaal al vele jaren met grote belangstelling en stelt daarom de volgende vragen:

  • Hoe kijkt het College naar de frustratie en ergernis bij het BORT en de ondernemers die bij dit project betrokken zijn en de bedrijven die voor transport gebruik maken van het kanaal?
  • Enkele bedrijven hebben concrete plannen gemaakt en investeringen gedaan voor het gebruik van klasse IV-schepen vanaf medio 2023, dit wordt nu “eerste helft 2025”. Op welke wijze worden deze bedrijven gecompenseerd?
  • De stikstofdiscussie is wellicht niet te voorzien geweest. Dat echter de huidige damwanden niet geschikt zijn en ook nog een te krappe bocht voor klasse IV-schepen, zijn onzes inziens constateringen die bij de start van het project al bekend hadden moeten zijn. Hoe kon het gebeuren dat dit niet eerder is vastgesteld en wie is hiervoor verantwoordelijk?
  • De nieuwe vertraging en de extra werkzaamheden die vooraf dus niet zijn ingeschat gaan ongetwijfeld financiële gevolgen hebben. Wie gaat er opdraaien voor deze kosten, aan welke bedragen moeten wij denken en is er wellicht sprake van nalatigheid bij de inventarisatie van het project en mogelijke aansprakelijkheid?
  • Op welke wijze worden inwoners en bedrijven geïnformeerd en betrokken bij deze nieuwe situatie project voortgang Wilhelminakanaal?
  • Via de website van Rijkswaterstaat blijkt dat voor de bouw van de nieuwe Sluis II gewerkt wordt op basis van een “Design & Construct contract”. De aannemer bepaalt de definitieve locatie van Sluis II, is verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en de uitvoering. De opdrachtnemer is dus verantwoordelijk voor het ontwerpen en aanleggen van de infrastructuur. In hoeverre speelt de gemeente Tilburg hierin nog een rol en op welke wijze wordt de inwonersparticipatie ingevuld?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle

Dank u voor het delen!