Winkelcentrum Paletplein en de naweeën faillissement aannemer renovatie en behoefte aan centrummanager.

Lokaal Tilburg is afgelopen maand benaderd door het bestuur van de winkeliersvereniging met de vraag om aandacht te vragen voor de financiële situatie mede ten gevolge van het faillissement aannemer renovatie. De renovatie in 2017 die in nauwe samenwerking met de gemeente tot stand is gekomen, heeft de aantrekkelijkheid van dit winkelcentrum sterk verbeterd. De failliete aannemer liet de winkeliersvereniging en de ondernemers echter zitten met een onafgewerkt centrum en extra kosten waaraan men nog steeds moet betalen. Deze financiële verplichtingen vormen, zeker in deze moeilijke “coronatijden”, een zware belasting en komen de onderlinge sfeer niet ten goede.

In oktober 2018 heeft Lokaal Tilburg al vragen gesteld over de financiële problemen en werd in antwoord hierop door het College aangegeven dat het invoeren van centrummanagement wellicht tot verbeteringen zou kunnen leiden. Nu 2 jaar verder is er nog steeds geen centrummanager en geen oplossing voor de problemen. Een mogelijke bijdrage vanuit het subsidie- budget dat gereserveerd staat voor centrum-management bij de wijk- en buurtcentra, is welkom als start voor centrummanagement maar levert zeker op korte termijn geen oplossing voor de erfenis renovatie.

Gesprekken met de Omgevingsmanager en zijn collega’s hebben wel veel begrip, maar naar nog geen oplossing opgeleverd.

De winkeliersvereniging is ambitieus, de leegstand is aanzienlijk verminderd, maar blijft worstelen met de afronding van de renovatie en het gebrek aan begrip en solidariteit bij enkele ondernemers/verhuurders…

De winkeliersvereniging wil graag aan de slag met een sfeervolle aankleding richting feestdagen maar kampt nog steeds met een onafgewerkt centrum (luifels, elektra, stopcontacten, schilderwerk etc.). Met name het ontbreken van voldoende verlichting onder de luifels geeft vooral in de wintermaanden een unheimisch gevoel bij de bezoekers.

Vraag

De gemeente Tilburg heeft een belangrijke rol gespeeld in de voorbereidingen en realisatie van de renovatie winkelcentrum Paletplein en omgeving. Hoe ziet het College de rol en het belang van dit centrum in Het Zand en Wandelbos voor de leefbaarheid in de wijk voor nu en in de toekomst?

Hoe ziet het College de rol van de winkeliersvereniging/VvE in de realisatie van een gezond ondernemersklimaat en de leefbaarheid in de wijk?
Bent u bereid met een incidentele bijdrage de winkeliersvereniging vooruit te helpen zodat de “finishing Touch” van het Paletplein eindelijk kan worden gerealiseerd?

Dank u voor het delen!