Afgelopen vrijdag hebben wij op uitnodiging van alle VvE’s Kromhoutpark (Orillon, Crillon, Courtine, Escape, Traverse en Ravelijn) een overleg bijgewoond met bestuurders /vertegenwoordigers van deze bewonersorganisaties omtrent de aanhoudende overlast in en rondom het park en de irritaties/frustraties dientengevolge. De bestuurders hebben namens alle omwonenden een waslijst aan klachten, er zijn tientallen meldingen gedaan, mails verzonden, gesprekken geweest met de wijkregisseur, politie, wijkagenten, wethouder etc. Bewoners voelen zich niet serieus genomen en concluderen “dat de overheid het af laat weten”.

Een korte opsomming in willekeurige volgorde:

 • Drugsdealen op parkeerplaatsen voor de appartementen, overdag maar vooral in de avonduren.
 • Zwervers/alcoholisten die in het park, met name in het “torentje ”op het speeleiland overnachten.
 • Geluidsoverlast, wildplassen, vervuiling park etc.
 • Fietsers, maar vooral bromfietsers, scooters en zelfs quads en motoren die het park als doorgaande weg of zelfs als crossterrein gebruiken.
 • Intimidatie en bedreigingen als bewoners de overlastgevers aanspreken op hun gedrag.
 • Het gebrek aan toezicht en vooral handhaving, met name in de avond en nacht is het park een vrijstaat.
 • Tijdens het overleg hebben de bestuurders ook aangegeven dat enkele bewoners al zorgen dat het zwerfafval en de “achtergelaten hondenpoep” dagelijks wordt opgeruimd maar dat men andere taken van de overheid niet kan en wil invullen. Wel zijn tijdens het overleg een aantal mogelijkheden aangedragen die kunnen bijdragen aan het terugdringen van de overlast.
 • Deze maand is men in het Kromhoutpark begonnen aan groot onderhoud van de vijver en later volgt nog de herinrichting van het park (speelplekken, beplanting, voetpaden etc.) Nu is dan ook het moment om extra aandacht te schenken aan de grootste ergernis van de omwonenden en de overlast serieus aan te pakken.

Reden voor Lokaal Tilburg onmiddellijk de volgende vragen te stellen.

 • Bent u bereid nog deze maand met de VvE’s in gesprek te gaan en serieus te kijken naar mogelijke oplossingen ter vermindering overlast zoals:
 • Het verwijderen van een tweetal P-plaatsen recht voor het keukenraam van een appartement in complex Ravelijn?
 • Tijden parkeerregulering gelijk te trekken aan de binnenstad (tot 02.00u.) ter ontmoediging van drugsdealers die vanuit de auto’s verkopen?
 • Het dak van het “torentje” te verwijderen waardoor overnachten minder aantrekkelijk is?
 • Borden te plaatsen bij alle ingangen van het park die duidelijk maken, ook aan bezoekers die het Nederlands niet machtig zijn, welke “spelregels” wij in het Kromhoutpark hanteren en hierbij de vertegenwoordigers omwonenden te betrekken?
 • Handhaving/politie in te zetten die de spelregels duidelijk maakt, waarschuwt en optreedt.
 • Als Lokaal Tilburg verzoeken wij u dringend klachten en meldingen serieus te nemen, daarnaar te handelen en altijd terugkoppeling te geven. Bent u daartoe bereid?
 • Als het College van mening is dat dit al in voldoende mate de praktijk is, hoe verklaart u dan het gevoel van de omwonenden “niet serieus te worden genomen”….?

Namen bestuurders/vertegenwoordigers VvE’s die aanwezig waren bij het overleg van vrijdag j.l. zijn op verzoek beschikbaar.

Dank u voor het delen!