Geacht College,

Lokaal Tilburg is benaderd door bewoners van de Wichmansstraat om eens poolshoogte te komen nemen met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimte, met name van de speelweide die gelegen is tussen de woningen waar geen verkeer meer mogelijk is (zie bijgesloten foto’s). De omwonenden van deze speelweide hebben al tientallen meldingen gedaan bij het centraal meldpunt, wijkregisseur en de medewerkers van de gemeente.

Gesprekken met vertegenwoordigers van de omwonenden leert dat de ergernis over de kwaliteit van hun leefomgeving de laatste tijd alleen maar is toegenomen. Het gevoel dat klachten niet serieus worden genomen, het onderhoud ondermaats blijft en de overlast van met name de bomen op de speelweide. Deze bomen zijn dusdanig uit de kluiten gegroeid dat vrijwel de gehele breedte van de straat overkapt wordt door takken/bladeren. Gevolg; structureel verstopte dakgoten en riolering, weinig daglicht, het grasveldje van de speelweide is meer zand dan gras en veel overlast van duiven etc.

Tevens wordt het trottoir rondom de speelweide als sluiproute gebruikt door (brom-) fietsers, scooters en zelfs motoren die rakelings langs de spelende kinderen vliegen.

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen:

Op de bijgesloten foto’s is het achterstallig onderhoud van het trottoir op de hoek Wichmanstraat/Past. Schutjesstraat duidelijk zichtbaar. De boomwortels hebben van het voetpad een “survivalpad” gemaakt met alle risico’s voor valpartijen en aansprakelijkheidsstelling vanwege de onderhoudsplicht van de gemeente. Bent u bereid op korte termijn deze gevaarlijke situatie te verhelpen?

Bent u bereid op korte termijn met de vertegenwoordigers van de omwonenden speelweide Wichmansstraat de situatie ter plekke te gaan bekijken en te zoeken naar structurele oplossingen ter verbetering van hun directe leefomgeving?

Het plaatsen van “slingerhekjes” op de trottoirs bij de speelweide zou de veiligheid van de spelende kinderen sterk verbeteren, bent u bereid hier op korte termijn gevolg aan te geven?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!