Vandaag pakt het Brabants Dagblad groot uit met het Collegebesluit om met ingang van 1 juni a.s. een maximum snelheid van 30 km/u. in te stellen voor het gehele gebied binnen de ringbanen. Deze verkeersmaatregel moet de veiligheid vergroten en meer ruimte bieden aan voet-gangers en fietsers conform de “anderhalve meter samenleving”.

Reden voor Lokaal Tilburg de volgende vragen te stellen.

  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat deze verkeersmaatregel alleen kans van slagen heeft als, zeker in de eerste maanden, maximaal ingezet wordt op strenge controle en handhaving?
  • Op dit moment is het asociale rijgedrag van een groepje verkeershufters een van de grootste ergernissen van bezoekers en omwonenden aan de Cityring en aanloopstraten zoals Korvelseweg, Broekhovensweg, Bredaseweg etc. Vooral in de avonduren vliegen motoren, quads en auto’s met snelheden ver boven de 50 km/u over de weg. Op welke wijze wil men de nieuwe maximum snelheid gaan handhaven als dit nu met de huidige 50 km/u al onvoldoende effectief is?
  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat de veiligheid op straat prioriteit moet hebben bij de inzet van politiecapaciteit?
  • Bent u bereid meer politiecapaciteit in te zetten, met name ook in de avonduren, om strenger te gaan handhaven op snelheid en geluidsoverlast? Zo ja, op welke wijze?
  • Ons inziens moet er de komende maanden extra politiecapaciteit voor handhaving beschikbaar zijn vanwege de gevolgen van de coronamaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan geen inzet die nodig is bij thuiswedstrijden Willem II, grote evenementen waaronder de kermis en minder diefstallen en overvallen (zie artikel AD 2 april j.l.). Bent u bereid deze vrijgekomen manuren maximaal in te zetten voor de veiligheid op straat en de aanpak van verkeershufters?
  • Tot slot de vraag of het snelheidsverschil binnen de bebouwde kom, zoals tussen Ringbaan Zuid (70 km/u) en de aanloopstraten (30 km/u) niet te groot wordt en bent u bereid een maximum snelheid van 50 km/u te overwegen voor alle ringbanen?
Dank u voor het delen!