Lokaal Tilburg is in hoofdlijnen positief over deze nieuwe visie en de “013 uitgangspunten” maar wij herkennen hierin veel van de aanbevelingen/uitgangspunten van de “Raadswerkgroep Detailhandel” (Raadsbesluit 13-4-2015 !!!) en de Retailagenda. Veel van de uitgangspunten zijn op het niveau van wensdenken blijven hangen.

 • Waarom gaat deze nieuwe visie alle 013 uitgangspunten wel vertalen in de praktijk met zichtbare resultaten binnen deze bestuursperiode?
 • Wie pakt de regie en is verantwoordelijk bij het verwezenlijken van de 013 uitgangspunten?
 • Welke ambtelijke capaciteit en financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar in 2020 en de komende jaren?
 • Is de werkgroep Retailagenda nog actief? Zo ja, wie zitten er in deze werkgroep?
 • Waarom is er geen vervolg gegeven aan de zgn. Retailtops?
 • Op welke zijn de specifieke Tilburgse retailopleidingen (zoals De Rooi Pannen) betrokken geweest bij het opstellen van deze nieuwe visie?
 • Welke regionale/provinciale afspraken met betrekking tot detailhandelsbeleid zijn op dit moment nog van kracht en op welke wijze zijn deze meegewogen?

Ook in het rapport “Prestatieonderzoek Regio Hart van Brabant” wordt geconstateerd dat, citaat: “de inwoner in de regio Midden-Brabant relatief makkelijk koopt buiten de regio” (met name in Breda en ’s Hertogenbosch). Men spreekt zelfs over een “gevaar voor het bestaansrecht van het aanbod”.

 • Hoe wil men concreet uitvoering geven aan punt 1f in het Raadsbesluit?

Voor deze regionale bezoekers zijn de (auto-)bereikbaarheid en hoogwaardige parkeervoorzieningen een kernvoorwaarde. In de visie wordt wel gesproken over het belang van goede bereikbaarheid bij de linten en wijk/dorpscentra maar niet zo specifiek voor het kernwinkelgebied.

 • Waarom blijft dit onderbelicht?
 • Hoe gaan wij concreet de uitbreiding van commerciële plinten buiten het KWG voorkomen (blz. 13)?
 • In hoeverre wordt deze detailhandelsvisie betrokken bij de gemeentelijke mobiliteits-visie zoals beschreven op bijvoorbeeld blz. 15; “ruimtelijke relatie linten met de binnenstad”?
 • Op welke wijze gaat de gemeente structurele leegstand aanpakken, met name bij winkelpanden die al jaren staan te verpauperen en waar gesprekken met de vastgoedeigenaar totaal geen effect hebben gehad?

Specifieke vragen m.b.t. de effecten coronacrisis en de “anderhalvemetersamenleving”.

In alle media wordt melding gemaakt van dramatische omzetdalingen in de fysieke winkels (in maart – 65 % bron Financieel Dagblad) en gigantische omzetstijgingen online ( gemiddeld + 70 %) Veel consumenten hebben online shoppen ontdekt en zien de “kortetermijngemakken” van internetshoppen (Cees Jan Pen BD 5 mei 2020). Het risico is groot dat mensen meer gewend raken aan online winkelen met alle gevolgen van dien (toename leegstand etc.). Cees Jan Pen roept op om nu structurele maatregelen te nemen en te investeren om onze winkelcentra ’toekomstproof’ te maken. Citaat: “De bal ligt bij alle lagen van de overheid.”

 • Hoe gaat de gemeente Tilburg dit oppakken?

Voor een duurzame retaileconomie is het noodzakelijk de consument te overtuigen om meer te kopen bij de lokale middenstand. Veel gemeentes zijn inmiddels publiekscampagnes gestart met als motto “koop lokaal” (“Breda Koop Lokaal” etc.)

 • Welke bijdrage levert de gemeente Tilburg hierin?

In 2019 is de leegstand al toegenomen, dit wordt versterkt door de economische gevolgen van de coronacrisis. Onzes inziens is er veel meer nodig dan een nieuwe detailhandelsvisie om de lokale middenstand te helpen door deze crisis te komen.

 • Welke extra middelen/activiteiten gaat de gemeente inzetten om uiteindelijk te komen tot een gezond detailhandelsklimaat?
Dank u voor het delen!