Lokaal Tilburg heeft aanvullende vragen gesteld bij de raadsbrief over de bezettingsgraad van parkeergarages: Addendum bezetting parkeergarages.

  • Klopt onze constatering dat deze bezettingscijfers gebaseerd zijn op basis van 24 uur per dag (november; 30 x 24 = 720 uur)?
  • In de vakliteratuur valt vaak te lezen dat deze “bezettingsgraad” ongeschikt is om mee te benchmarken, simpel vanwege het feit dat winkelcentra gemiddeld slechts 8 uur per dag geopend zijn (geen 24 uur) Citaat: Het aantal uren dat de parkeergarage open is en de totale parkeercapaciteit hebben een te grote invloed op het kengetal. Indien een parkeergarage 24 uur/7 dagen per week open is, valt het bezettingspercentage drastisch lager uit dan wanneer men rekent op basis van de werkelijke winkelopeningstijden” ( Begrippen en definities in de wereld van parkeren en vastgoed). Waarom worden deze bezettingscijfers door de gemeente toch aan ons gepresenteerd?
  • Waarom worden de abonnementhouders niet meegenomen in de bezettingscijfers, deze maken toch ook gebruik van de garage en een situatie waarin alle wagens van abonnementhouders niet in de garage gestald staan is toch een utopie?
  • Hoeveel parkeerplaatsen in de huidige parkeergarages worden door de project-ontwikkelaars verlangt voor de toekomstige nieuwe bewoners in het kernwinkel-gebied en zijn hier al aanvragen voor gedaan?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!