Afgelopen week stond in het dagblad Trouw een oproep van Raymond Gradus, hoogleraar economie aan de VU om als overheid ook te gaan denken aan hulp voor met name kleine bedrijven die getroffen worden door de economische gevolgen van het coronavirus. Op www.rijksoverheid.nl is veel informatie te vinden over voorzorgsmaatregelen, reizen naar het buitenland, werktijdverkorting etc. maar nauwelijks over de economische schade bij kleine bedrijven in de retail, horeca & hotelbranche, reisbureaus etc. Enkele brancheorganisaties hebben al speciale meldpunten waar ondernemers informatie kunnen opvragen.

Ook in Tilburg worden MKB-ondernemers getroffen door teruglopende omzetten, annuleringen en het wegvallen van boekingen vanwege de angst voor het coronavirus, met name ook vanwege de specifieke situatie in Brabant.

Reden voor Lokaal Tilburg de volgende vragen te stellen.

  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat de opmerking van de minister dat dit soort risico’s er voor ondernemers helaas ook bij horen, wel een erg simpel antwoord is naar kleine bedrijven waar stilaan “het water aan de lippen staat”?
  • Als de inkomsten, soms zelfs met tientallen procenten, terugvallen terwijl de vaste lasten gewoon doorbetaald moeten worden, komt bij iedere ondernemer de liquiditeit onder druk. Ontvangt de wethouder ook soortgelijke signalen en is hij bereid “Ondernemersadvies” in te schakelen, liefst ook met een telefonisch meldpunt, waar ondernemers met vragen terecht kunnen en hulp krijgen om de economische gevolgen te overleven
Dank u voor het delen!