Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft een kat of een hond. Mens en dier zijn met elkaar verbonden en dieren zorgen vaak voor een vergroting van de geestelijke en fysieke gezondheid.

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de bescherming van dieren binnen haar eigen grenzen. Daarbij willen we wijzen op de problematiek van de hoarders. Het gaat dan o.a. om mensen met een verzamelstoornis (psychiatrische problemen), die met het houden van dieren – vaak katten – een eigen leemte proberen op te vullen. En die zonder zich daarvan bewust te zijn deze dieren veel leed berokkenen, omdat vanwege onvoldoende financiële middelen de dieren preventieve en curatieve medische zorg wordt onthouden.

Dieren worden daardoor niet gevaccineerd, krijgen geen middelen tegen parasieten zoals wormen, vlooien en teken en bij ziekte van de huisdieren wordt er geen dierenarts geconsulteerd.

Het dwangmatig verzamelen van dieren, ook wel hoarding genoemd, komt helaas vaker voor dan we denken. Een probleem is, dat de gemeente Tilburg niet altijd even adequaat reageert op een overlastmelding over deze dieren. Zo is recentelijk een groep katten in de Lavendelweg steriel gemaakt om te voorkomen dat er nog meer kittens worden geboren. De buurtbewoners hebben dat in 2017 al gemeld maar nu is pas deze schrijnende situatie aangepakt. Alle katten zijn medisch onderzocht en steriel gemaakt. Deze actie is tot stand gekomen door de inzet van de Dierenbescherming en de “werkgroep verwilderde zwerfkatten”. Zij hebben ervoor gezorgd dat de hoarder vertrouwen heeft gekregen in deze vrijwilligers en uiteindelijk toestemming heeft gegeven om de katten toe te vertrouwen aan de dierenbeschermers.

Belangrijk punt is hierbij wel dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen mensen met veel dieren die er goed voor zijn en geen overlast veroorzaken en hoarders die duidelijk tekort schieten.

Lokaal Tilburg heeft de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte gesteld van de overlastsituatie op de Lavendelweg?
  2. Zo ja, waarom heeft het college deze situatie laten voortduren terwijl er tussentijds weer veel kittens zijn geboren?
  3. Vindt u het wenselijk dat onbezoldigde vrijwilligers (leden werkgroep verwilderde zwerfkatten) hierbij een rol moeten vervullen waarvoor ze in feite niet zijn opgeleid?
  4. Is er voldoende specialistische kennis/capaciteit binnen uw organisatie aanwezig om mogelijke overlast van hoarding aan te pakken?
  5. Is het college op de hoogte van het aantal gevallen per jaar dat er problemen zijn met dieren hoarders? Zo ja, welke aantallen/casussen?
  6. Bent u bereid een vast protocol op te stellen over de wijze van handelen ingeval van de dieren hoarderproblematiek?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.

Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!