Afgelopen week zijn zowel bij Lokaal Tilburg, “taxikeurmerk Tilburg” als ook in de media nogal wat klachten binnen gekomen over het optreden van zgn. taxichauffeurs, vaak zonder vergunning, die potentiële klanten weigerden of buitensporige tarieven vroegen voor korte ritjes.

Bezoekers aan het Tilburgse Carnaval hebben daardoor een kater overgehouden vanwege het handelen van vaak malafide chauffeurs zonder taxivergunning (taxivignet). Vanaf juli 2019 is het taxivignet verplicht gesteld om met name de kwaliteit van het straattaxivervoer te verbeteren. Bij de invoering heeft de taxibranche nog benadrukt dat dit alleen gaat werken als er ook streng gehandhaafd wordt. (zie BD 30-10-2018). Op dit moment rijden in Tilburg ca. 130-140 taxichauffeurs met een TTK (Tilburgs Taxi Keurmerk) en vergunning. De schatting is dat evenzoveel chauffeurs in de stad rondrijden zonder keurmerktraining en vignet.

Reden voor Lokaal Tilburg de volgende vragen te stellen.

  • De invoering van het TTK en de taxivergunning is nu 8 maanden van kracht, wat zijn de ervaringen en wanneer wordt geëvalueerd en op welke wijze?
  • Met name rondom Carnaval zijn nogal wat klachten bekend over het weigeren van korte ritjes (“ga maar lopen….”), buitensporige tarieven en afschuiven van klanten. Hoe kijkt het College naar deze “klantervaringen” die niet echt een visite-kaartje zijn voor een gastvrije stad?
  • Op welke wijze is toezicht en handhaving op de taxibranche geregeld, hoeveel capaciteit is hiervoor beschikbaar (aantal manuren per jaar)?
  • Ook Lokaal Tilburg deelt de mening dat regels opstellen kansloos is als er niet voldoende toezicht en handhaving is. Wat is daadwerkelijk de inzet geweest op dit specifieke punt tijdens Carnaval, welke resultaten zijn behaald?
  • Wat gaat het College ondernemen om deze misstanden te voorkomen zodat de goedwillende taxichauffeurs niet langer scheef aangekeken worden door klanten met slechte ervaringen bij zogenaamde collega’s die de markt verzieken?
Dank u voor het delen!