De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 16 december 2019 ter bespreking van het Raadsvoorstel Visie Gebiedsontwikkeling Stadsforum en Koningswei.

Constaterende dat

  • In dit Raadsvoorstel onder punt 1.a. bij het Stadsforum als uitgangspunt geldt dat deze centrale stedelijke openbare ruimte geschikt wordt voor de markt, centrum stedelijke evenementen en de kermis met vijf groot vermaak kermisattracties (zie bijlage 4).
  • Deze vijf groot vermaak kermisattracties wellicht een dusdanig beslag leggen op de openbare ruimte van het Stadsforum dat de mogelijkheden, betreffende de bestrijding van hittestress en de ambitie klimaatadaptief te vergroenen, ernstig beperkt worden.
  • In het Collegebesluit van 30 oktober 2018 onder punt 4.c. letterlijk wordt gesproken over slechts 1 groot vermaak locatie en citaat; “dat de visie op de kermis wordt afgestemd met de gewenste fysiek ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad”.
  • De resultaten van de aangenomen motie “meten is weten” pas in Q3 2020 bekend zijn (zie antwoord op technische vraag over klimaatadaptatie d.d. 2 december 2019).

Van mening is dat

  • Dit specifieke onderdeel in het Raadsvoorstel te voorbarig is. Eerst de resultaten bekend moeten zijn van de verschillende scenario’s op het gebied van klimaatadaptatie. Ook de evaluatie van het businessplan en de toekomstvisie van de Tilburgse kermis pas medio 2020 besproken gaan worden.
  • Kwalitatief vergroenen geen luxe is maar pure noodzaak vanuit het oogpunt van klimaatadaptatie, de gezondheid van de bewoners en bezoekers en de versterking van de aantrekkelijkheid van onze binnenstad.

Besluit

Bij het Raadsvoorstel op blz. 2 onder “Voorstel” bij punt 1. Stadsforum: onder a. de tekst te wijzigen in:

“Het Stadsforum wordt de centrale stedelijke openbare ruimte geschikt voor de markt, centrum stedelijke evenementen en de kermis (zie bijlage 3, 5 en 6).”

Namens “Lokaal Tilburg”, Frans van Aarle
Namens “ONS Tilburg”, Linda Oerlemans
Namens 50 PLUS, Frans Vriens

Dank u voor het delen!