Themapark “WasteWorld” verkiest regio Eindhoven boven Tilburg (BD 07-12-2019).

Lokaal Tilburg is teleurgesteld dat het Themapark WasteWorld uiteindelijk niet gevestigd wordt binnen onze gemeente. In augustus 2017 hebben wij al vragen gesteld over dit initiatief waarop het College aangaf hier positief in te staan. (zie antwoorden op Art.47 vragen 12092017). In de ogen van Lokaal Tilburg laten wij hier een unieke kans voorbij gaan het aanbod van de “Leisureboulevard” tussen Tilburg en Waalwijk.

Het themapark zorgt voor ca. 200 fulltimebanen, naar schatting 400.000 bezoekers en ook interessant op het gebied van innovatie en educatie rondom milieu en afvalverwerking. Ook in februari 2018 hebben wij de vestiging van WasteWorld geagendeerd voor bespreking met de Raad nadat het College besloten had een andere invulling te geven aan het “MOB complex”, de beoogde locatie voor het themapark. Tijdens deze informatiebijeenkomst werd “Zwaluwenbunders” nog als alternatieve locatie genoemd door wethouder de Ridder. De toezegging om voor de zomer nog met een update te komen over de stand van zaken is nooit verwezenlijkt.

  • Hoe is het mogelijk dat Tilburg deze unieke kans aan zich voorbij heeft laten gaan, waar is het fout gegaan?
  • Hoe verklaart de wethouder de opmerking van de voorzitter Stichting WasteWorld dat men “nooit enig enthousiasme bij de gemeente Tilburg geproefd heeft” voor de komst van dit themapark naar onze stad?
  • Hoe staat het überhaupt nog met de ambitie van dit College op het gebied van de Leisure boulevard als speerpunt van de Brabantse vrijetijdseconomie?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!