Afgelopen vrijdag stond in het Brabants Dagblad op de economiepagina’s een groot artikel hoe de Franse overheid de consument oproept de kerstinkopen vooral bij de lokale winkeliers te doen. Citaat staatssecretaris van Economische Zaken mw. Pannier: “Koop bij onze eigen winkels! Dat is goed voor onze economie en onze werkgelegenheid.” Het stadsbestuur van Parijs maar ook in België (Provincie Vlaanderen en steden als Brugge, Gent etc.) roept de overheid op om minder op internet te shoppen maar meer de lokale economie te steunen, ook vanwege de milieu-impact van internet shoppen en het feit dat buitenlandse internetaanbieders zoals “Alibaba” geen omzetbelasting betalen.

De internetomzet is in 2019 ruim 18 % hoger terwijl de winkelomzet nauwelijks stijgt (bron CBS). Volgens Locatus daalt het aantal bezoekers aan binnensteden, neemt de leegstand weer toe en stoppen veel meer ondernemers dan dat er starters bijkomen.

Feit is ook dat juist de lokale ondernemers wel verenigingen sponsoren, adverteren in clubbladen, wijkkrantjes en huis-aan-huisbladen. Lokaal kopen stimuleert de leefbaarheid en de dynamiek in de eigen wijken en dorpen. Juist in deze decembermaand waar de extra omzet de boterham van de winkelier belegt, is een steuntje in de rug zeer welkom!

  • Deelt het College de visie van Lokaal Tilburg dat juist de lokale retailer bijdraagt aan de leefbaarheid van onze gemeente en een grote bijdrage levert aan de inkomsten door het betalen van gemeentelijke belastingen en heffingen, terwijl de (internationale-) internetwinkels hieraan niets bijdragen en vaak zelfs geen BTW afdragen?
  • Heeft het College al stappen ondernomen om ook te informeren naar Europese en landelijke steun voor een campagne die oproept de lokale economie te steunen? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, bent u bereid dit op korte termijn op te pakken?
  • Zijn de Collegeleden ook bereid het goede voorbeeld te geven zoals hun collega’s in Brugge en Parijs door de kerstinkopen te doen bij de lokale winkeliers en hiermee onze economie te steunen?
Dank u voor het delen!