De door Lokaal Tilburg ingediende motie “Verordening leges, hoofdstuk 1, Burgerlijke stand 1.1.1.1.” bij de behandeling van de begroting voor 2020 luidt als volgt:

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 11 en 14 november  2019 ter bespreking van de Programmabegroting 2020

Constaterende dat

De kosten voor een huwelijk of het registreren partnerschap binnen onze gemeente grote verschillen bevatten, vaak sterk afwijkend zijn ten opzichte van andere gemeentes en waarschijnlijk niet zijn vastgesteld op basis van kostprijscalculatie!

 

Huwelijk op locatie  Partnerschapsregistratie *

Tilburg                                        €         666,15               €           81,05

Eindhoven                                  €         450,-                  €         225,-

’s Hertogenbosch                      €        479,55                €         159,15

Rotterdam                                  €        487,60                €          165,90

(* op het gemeentehuis)

Het partnerschap registreren zeer populair is bij aankoop van een huis of de komst van kinderen.  Dit bij de notaris komt op minimaal 491 euro (bron: “goedkoopste-notaris” 180619).

Bij de kosten van trouwen op locatie geen weekendtoeslag berekend wordt terwijl dit wel van toepassing is in onze eigen trouwzalen (tot zelfs 50 % extra op zondag).

De leges voor het trouwen op locatie vaak hoger zijn dan in het gemeentehuis terwijl deze kosten voor de gemeente hoger zijn. (inzet bodes, representatieve kosten etc.)

Overwegende dat

De leges voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie gebaseerd moeten zijn op een reële kostprijscalculatie. De leges voor een administratief huwelijk (partnerschapsregistratie) vaak meer dan de helft goedkoper zijn dan bij andere steden en vele malen goedkoper dan bij de notaris. De leges voor een huwelijk op een (horeca-) locatie relatief duur zijn.

Roept het College op

De tarieventabel Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand (1.1.1.1) nog eens kritische onder de loep te nemen en met een voorstel tot “tariefwijziging” te komen op basis van een reële kostprijscalculatie die in de pas loopt met vergelijke gemeentes. Het streven is deze wijzigingen minimaal budgettair neutraal door te kunnen voeren

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

Dank u voor het delen!