De door Lokaal Tilburg ingediende motie “Citydeal Klimaatadaptatie” bij de behandeling van de begroting voor 2020 luidt als volgt:

De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 11 en 14 november  2019 ter bespreking van de Programmabegroting 2020

Constaterende dat

In maart 2016 de eerste “City Deal Klimaatadaptatie” in ons land is ondertekend tussen Het Rijk, enkele gemeenten, waterschappen, provincies, bedrijven en onderwijsinstellingen (www.citydealklimaatadaptatie.nl)

De partners van deze Citydeal samenwerken op nationaal en internationaal gebied om zo hun aanpak voor het klimaatbestendig inrichten van de stedelijke omgeving te versterken.

Kenmerkend voor deze Citydeal is samen experimenteren en innoveren in concrete praktijksituaties en de bereidheid open te staan voor een andere aanpak/denkwijze.

Inmiddels ook steden als Amsterdam, Groningen, Breda en Eindhoven zich hebben aangesloten bij deze unieke samenwerking.

Tilburg echter nog geen partner is van dit samenwerkingsverband

Overwegende dat

Er een grote opgave ligt onze stad klimaatbestendig en waterveilig in te richten zodat Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot ook in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar blijven.

Het innovatieve en experimentele karakter van de Citydeal Klimaatadaptatie prima aansluit bij de ambities van onze stad.

Roept het College op

De samenwerking en kennisdeling met betrekking tot het klimaatbestendig inrichten van onze gemeente te versterken door Tilburg aan te laten aansluiten bij de nieuwe “Citydeal Klimaatadaptatie”.

Frans van Aarle / Lokaal Tilburg

Dank u voor het delen!