Geacht College,

Afgelopen weken ontvingen wij meerdere signalen omtrent het afschaffen van de jaarlijkse financiële bijdrage aan afdelingen van de Zonnebloem regio Tilburg. In het verleden werd zonder problemen jaarlijks een bijdrage verstrekt voor hun activiteiten vanuit de subsidieregeling “Activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking”. Navraag bij de griffie leert dat deze subsidieregeling is afgeschaft vanwege het zogenaamde ontschotten van bijzondere subsidieregelingen. Dat dit niet gecommuniceerd is met de verenigingen zoals de Zonnebloem, die vaak al jarenlang met succes een beroep deden op deze subsidie, is op zijn zachts gezegd niet erg “klantvriendelijk”….!

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen.

  • Welk bedrag was jaarlijks voor de subsidieregeling “Activiteiten voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking” beschikbaar en hoeveel organisaties hebben hier in 2018 nog gebruik van gemaakt?
  • Vanuit de griffie hebben wij begrepen dat deze zgn. “incidentele subsidieregeling” niet wordt overgedragen richting de wijken (zoals bij andere subsidieregelingen), de vraag is dan waar dit subsidiebudget gebleven is en waarom de organisaties, zoals de Zonnebloem, hierover niet tijdig zijn geïnformeerd?
  • Lokaal Tilburg gaat er vanuit dat ook het College de activiteiten van de Zonnebloem een warm hart toedraagt, op welke wijze gaat u het financiële gat in de begrotingen 2019 van de afdelingen invullen zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor het welzijn van onze inwoners met een lichamelijke beperking door langdurige ziekte, handicap of ouderdom?

Namens de Lokaal Tilburg fractie;
Frans van Aarle

Dank u voor het delen!