Afgelopen week is Lokaal Tilburg op de hoogte gebracht van van het feit dat winkeliers en marktkooplui niet gelukkig zijn met de locatiekeuze voor de pilot van de bewaakte fietsenstalling bij winkelcentrum Wagnerplein. Redenen hiervoor zijn onder andere de noodzakelijke aanpassingen aan de zgn. calamiteitenroute, het moeten inschikken van de markt en het risico dat fietsers over de markt van en naar de stalling gaan fietsen.

Volgens een artikel in het Brabants Dagblad wordt de stalling op 15 oktober a.s. geopend. Lokaal Tilburg is voorstander van deze pilot maar pleit ook voor een zo’n breed mogelijk draagvlak bij de belanghebbenden.

Reden om vandaag nog onderstaande vragen te stellen.

  • Is het College op de hoogte van de onvrede bij winkeliers van winkelcentrum Wagnerplein en marktkooplui omtrent de locatiekeuze fietsenstalling?
  • Waarom heeft het College niet gekozen voor de alternatieve locatie achter de Bristol die is aangedragen door de ondernemers?
  • Beseft het College het risico dat fietsers nu over de markt gaan fietsen naar de stalling en v.v.? Zo ja, gaan wij hier dan ook serieus tegen hand-haven?
  • Bent u bereid om alsnog samen met de winkeliersvereniging, de marktmanager en de Stichting Tilburgse Markten te kijken naar een oplossing die ook door deze belanghebbenden breder gedragen wordt?

In de ogen van Lokaal Tilburg is dit soort pilots alleen zinvol als ook maximaal wordt ingezet op communicatie naar de mogelijke gebruikers van deze fietsenstalling.

  • Welk budget is hiervoor beschikbaar, welke communicatiekanalen worden hierbij ingezet en voor welke periode?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!