Afgelopen vrijdag is Tilburg opgeschrikt door een verwoestende brand op bedrijventerrein Kraaiven. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen maar de schade aan de 4 getroffen bedrijven en de omgeving, is enorm. Wij wensen de bedrijven, ondernemers en alle medewerkers veel steun om deze ellende snel te overwinnen. Alle waardering voor de inzet van de brandweerlieden die midden in de nacht geconfronteerd werden met een enorme brand en deze op professionele wijze hebben bestreden.

De berichtgeving hierover in het Brabants Dagblad van 21 september en enkele gesprekken met betrokkenen roepen wel vragen op bij Lokaal Tilburg.

  • In het artikel lezen wij dat “zelfs uit Eindhoven en Rotterdam” maar ook vanuit de vliegbasis Gilze – Rijen capaciteit is “ingevlogen”, betreft dit met name materieel of ook mankracht en expertise?
  • Wij lezen dat van de vliegbasis een zgn. crashtender (blusreus) en een drone zijn ingezet. Heeft onze eigen brandweer dit materieel niet beschikbaar?
  • Indien de “Brandweer Midden- en West Brabant” niet over dit materieel beschikt, waarom dan (nog) niet en wordt aanschaf/uitbreiding met dit materieel op afzienbare termijn wel overwogen?

Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!