Betreft: artikel BD 31 juli j.l. Chocolate Company / trafohuisje Stadhuisplein

Geacht College,

Vandaag hebben wij contact gehad met de onderneemster van de “CHCO Chocolate Company Café” aan het Stadhuisplein betreffende haar ervaringen met de gemeente Tilburg. Ruim 2 jaar geleden, voor de start van haar franchisevestiging, heeft zij zich uitgebreid laten informeren, ook door ambtenaren van de gemeente, over de mogelijkheden op deze locatie en zijn haar “gouden bergen beloofd” waaronder een terras zoals zichtbaar is op ontwerp-schetsen van het nieuwe pleintje (zie o.a. afbeelding op site BD).

Reden voor Lokaal Tilburg om de volgende vragen te stellen.

  • Volgens het artikel duurt het minstens nog een jaar voordat het “sta-in-de-weg”-trafohuisje voor haar CHCO café verwijderd kan worden, is dit inderdaad juist en waarom is de startende onderneemster hierover vooraf niet duidelijk geïnformeerd?
  • Lokaal Tilburg onderschrijft de ambities betreffende vergroening van de binnenstad maar waarom is een “commercieel terras” hierbij geen optie, zeker gezien het streven naar meer beleving (winkelrondje) in dit gebied?
  • Uit het antwoord m.b.t. haar vragen over de mogelijkheden voor een terras wordt de conclusie getrokken dat “op het plein geen geld verdiend mag worden”!
  • Lokaal Tilburg vraagt zich af of dit inderdaad de visie is van het College en waarop deze visie dan wel gebaseerd is (Collegebesluit, Raadsbesluit?)
  • Deelt u de mening van Lokaal Tilburg dat wij (startende) ondernemers maximaal moeten faciliteren, zeker nu dit deel van de binnenstad een grote bouwput is en omzetten hierdoor duidelijk onder druk staan? Zo ja, op welke wijze biedt u deze ondernemers dan een helpende hand?

Namens de Lokaal Tilburg fractie,

Frans van Aarle

Dank u voor het delen!