Omgevingsvergunning en bestemmingsplan Zenderenstraat Tilburg – Uitsluiten Vergunningsvrij bouwen.

In 2017 zijn in dit plan 20 percelen verkocht waar de eigenaren akkoord hebben moeten tekenen dat het achterste gedeelte van hun tuin niet vergunningsvrij bebouwd mag worden (groen gearceerde deel in tekening). Dit om het aanzicht van het natuurgebied te beschermen. De rest is daarmee vergunningsvrij omdat het achtererf gebied betreft en de wet (BOR) voorschrijft dat je op achtererf gebied vergunningsvrij mag bouwen.

Zonder aankondiging dan wel overleg met de toekomstige bewoners en eigenaren heeft de gemeente Tilburg nu bepaald dat de denkbeeldige lijn van de voorgevelrooilijn op de achtergevel loopt en daardoor er over de gehele achtertuin niet vergunningsvrij gebouwd mag worden. Inmiddels is het een welles-nietes zaak geworden.

  • Wie heeft er gelijk?

De toekomstige bewoners en/of eigenaren voelen zich gedupeerd en zijn al een hele tijd in overleg met de gemeente, echter zonder resultaat. Vraag is: wilt u zich inspannen om beide partijen aan tafel te zetten en tot een oplossing te komen?


Als Lokaal Tilburg hebben we de mogelijkheid om vragen te stellen aan het College: de burgemeester en wethouders van Tilburg. Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn stellen we tijden het Vragenhalfuurtje. Vragen die ingewikkelder zijn, of meer uitzoekwerk vergen, stellen we als Artikel 40 (voorheen Artikel 47) vragen.Heeft u ook een vraag die we aan het College zouden moeten stellen, dan kunt u dat aangeven via: tilburgmaawt.nl.

Dank u voor het delen!